- mojebrno -

Velká Morava (1)


Klikni levým tlačítkem myši na jednu z možných odpovědí.
Po poslední otázce klikni na tlačítko "vyhodnotit test"
Otázka 1 - Velkomoravská říše (dále jen "VMŘ") existovala v době?

 • 2. stol. před naším letopočtem
 • 623 - 658
 • 830 - 906


Otázka 2 - VMŘ se též nazývala?

 • státem Mojmírovců
 • státem Přemyslovců


Otázka 3 - VMŘ předcházela říše Sámova?

 • ano
 • ne


Otázka 4 - Při vzniku VMŘ stál kníže?

 • Svatopluk I.
 • Mojmír I.
 • Rostislav I.
 • Mojmír II.


Otázka 5 - na samomém počátku VMŘ svádělo moravské knížectví boj?

 • s Přemyslovci
 • s nitranským knížectvím


Otázka 6 - Nitranské knížectví vedl?

 • Pribina
 • Ludvík Němec


Otázka 7 - Věrozvěstové Cyril a Metoděj přišli na Moravu roku?

 • 850
 • 861
 • 863


Otázka 8 - V době příchodu Cyrila a Metoděje panoval?

 • Rostislav I.
 • Svatopluk I.


Otázka 9 - Který z věrozvěstů byl roku 870 oslepen?

 • Cyril
 • Metoděj


Otázka 10 - Moravským arcibiskupem se stal?

 • Cyril
 • Metoděj


Otázka 11 - Územní epanze VMŘ nastala za panování?

 • Rostislava I.
 • Svatopluka I.


Otázka 12 - VMŘ byla své doby, společně s Kyjevskou Rusí a Bulharskem, jednou ze tří velkých říší?

 • ano
 • ne


Otázka 13 - Doba úpadku VMŘ spadá do doby panování Mojmíra II.?

 • ano
 • ne


Otázka 14 - VMŘ zaniká nájezdem?

 • maďarů
 • poláků
 • rusů


Otázka 15 - Nadvláda, která pak trvala 50 let, byla ukončena vítězstvím Boleslava I. v bitvě u Augšpurku?

 • ano
 • ne


Datum poslední aktualizace této stránky: 26.04.2024