mojeBnro

TEST: Jak znáš Brno?

sdílet na Facebook - Twitter - Google Plus

Klikněte myší na kolečko u vybrané odpovědi.
Po poslední otázce klikněte na tlačítko "vyhodnotit test"


Otázka 1 - Jedním ze symbolů Brna je?

 • brněnský drak
 • bílý kůň
 • hrozen vinné révy

Otázka 2 - Která řeka protéká Brnem?

 • Morava
 • Svratka
 • Dyje

Otázka 3 - Největším a nejstarším brněnským městským parkem jsou?

 • Lužánky
 • Lažánky
 • Ležánky

Otázka 4 - Hlavním brněnským náměstím je?

 • Moravské náměstí
 • Zelný trh
 • náměstí Svobody

Otázka 5 - Kdy bylo Brno obléháno Švédy?

 • roku 1420
 • roku 1645
 • roku 1805

Otázka 6 - "Žalář národů" bylo označení pro?

 • pevnost Špilberk
 • Židenická kasárna v době 2. světové války

Otázka 7 - V Kapucínské kryptě při kostele Nalezení svatého kříže se nachází ostatky?

 • Raduita Souchese
 • pandura barona Trencka
 • Elišky Rejčky

Otázka 8 - mistr Pilgramm byl známým?

 • brněnským měšťanem
 • radním
 • stavitelem

Otázka 9 - Brněnského krokodýla můžeme spatřit?

 • v podchodu Radnice
 • v centru Vaňkovka

Otázka 10 - Barokní kašna Parnas stojí na?

 • Dominikánském náměstí
 • Šilingrově náměstí
 • na Zelném trhu

Otázka 11 - Zvony katedrály Petra a Pavla odbíjí poledne?

 • ve 12.00 hod
 • v 11.30 hod
 • v 11.00 hod

Otázka 12 - Bitva Tří císařů u Slavkova se odehrála roku?

 • 1805
 • 1806
 • 1807

Otázka 13 - Královna Eliška Rejčka je pochována?

 • v kostele sv. Tomáše
 • v kostele sv. Jakuba
 • v Basilice Minor na Starém Brně

Otázka 14 - Jošt Lucemburský, moravský markrabě a římský král, je pochován?

 • v kostele sv. Tomáše
 • na Petrově
 • v Dominikánském kostele

Otázka 15 - V roce 1933 se stalo neštěstí v jednom ze známých brněnských hotelů. Šlo o?

 • hotel Grand
 • hotel Evropa
 • hotel Avion

Otázka 16 - Brněnské hradby zanikly koncem?

 • 18. století
 • 19. století
 • 20. století

Otázka 17 - Které brněnské divadlo bylo jako první v Evropě elektrifikováno?

 • Reduta
 • Mahenovo divadlo (v době vzniku divadlo Na hradbách)

Otázka 18 - Nejstarší socha v Brně, "Madona s dítětem", se nalézá?

 • u Jakuba
 • na Petrově
 • na Radnici

Otázka 19 - Palác s unikátními litinovými částmi v průčelí se jmenuje?

 • Herringův
 • Kleinův

Otázka 20 - Středověká studna na Špilberku má hloubku?

 • 89 m
 • téměř 112 m
 • nebyla změřena

Otázka 21 - Jedno z významných středisek velkomoravské říše se nacházelo?

 • v Brně Obřanech
 • ve Staré Líšni - lokalitě Staré zámky
 • v Jundrově

Otázka 22 - Podnět ke vzniku vánočních stromů republiky dal?

 • Rudolf Těsnohlídek
 • Leoš Janáček
 • Petr Bezruč

Otázka 23 - Vila Tugendhat je na seznamu pěti nejvýznačnějších funkcionalistických staveb na světě?

 • ano
 • ne

Otázka 24 - první použití ohně ve střední Evropě člověkem bylo zdokumentováno na?

 • Bílé hoře
 • na kopci Hády
 • Stránské skále

Otázka 25 - Nejstarší strom v Brně, lípa srdčitá, se nachází v městské části?

 • Brno Bystrc
 • Žabovřesky
 • Pisárky
Flag Counter