- mojebrno -

Jak znáš Brno ? (1)


Tento kvíz má 25 otázek
Vyber a označ správnou odpověď.
Po poslední otázce klikni na "vyhodnotit test"

(Nebo se můžeš podívat na TOP zajímavosti Brna)


Otázka 1 - Jedním ze symbolů Brna je?


Otázka 2 - Která řeka protéká Brnem?


Otázka 3 - Největším a nejstarším brněnským městským parkem jsou?


Otázka 4 - Hlavním brněnským náměstím je?


Otázka 5 - Kdy bylo Brno obléháno Švédy?


Otázka 6 - "Žalář národů" bylo označení pro?


Otázka 7 - V Kapucínské kryptě při kostele Nalezení svatého kříže se nachází ostatky?


Otázka 8 - mistr Antonín Pilgram byl známým?


Otázka 9 - Brněnského krokodýla můžeme spatřit?


Otázka 10 - Barokní kašna Parnas stojí na?


Otázka 11 - Zvony katedrály Petra a Pavla odbíjí poledne?


Otázka 12 - Bitva Tří císařů u Slavkova se odehrála roku?


Otázka 13 - Královna Eliška Rejčka je pochována?


Otázka 14 - Jošt Lucemburský, moravský markrabě a římský král, je pochován?


Otázka 15 - V roce 1933 se stalo neštěstí v jednom ze známých brněnských hotelů. Šlo o?


Otázka 16 - Brněnské hradby definitivně zanikly až koncem?


Otázka 17 - Které brněnské divadlo bylo jako první v Evropě elektrifikováno?


Otázka 18 - Nejstarší socha v Brně, "Madona s dítětem", se nalézá?


Otázka 19 - Palác s unikátními litinovými částmi v průčelí se jmenuje?


Otázka 20 - Středověká studna na Špilberku má hloubku?


Otázka 21 - Jedno z významných středisek Velkomoravské říše se nacházelo?


Otázka 22 - Podnět ke vzniku vánočních stromů republiky dal?


Otázka 23 - Vila Tugendhat je na seznamu pěti nejvýznačnějších funkcionalistických staveb na světě?


Otázka 24 - První použití ohně ve střední Evropě člověkem bylo zdokumentováno na?


Otázka 25 - Nejstarší strom v Brně, lípa srdčitá, se nachází v městské části?


Datum poslední aktualizace této stránky: 24.02.2024