Sirotčí hrádek, Pálava

Zřícenina hradu Sirotčí hrádek (Waisenstein, Rasenstein, Rossenstein či Růžový hrádek) stojí v přírodní rezervaci "Růžový vrch" nad vsí Klentnice na Břeclavsku, asi 3 km od jihomoravského Mikulova. (mapa)

Sirotčí hrádek

Hrad byl pravděpodobně založen ve 2. pol. 13. století rodem Wehingenů na dvou vápencových skalách, které od sebe dělí hluboká rokle.

Po vymření rodu se stal v roce 1305 majetkem krále Václava III., a od roku 1310 patřil Lichtenštejnům, kteří ho pak vlastnili přes dvě století.
(seznam českých panovníků, viz. řádek 47)

Po nich ho pak držel rod Ditrichštejnů, ale kolem poloviny 16. století byl hrad zřejmě opuštěn a proměnil se v ruiny. V roce 1590 se připomíná jako pustý.

Z původního hradu se dodnes zachovala zeď s jedním okénkem na jižním skalisku, která má 8 metrů výšky a je tlustá 2,5 metru, a pak dodnes obdivovaná "cisterna na vodu".

Sirotčí hrádek je jednou z nejpěknějších a nejromantičtějších volně přístupných hradních zřícenin, a pokud se do kraje pod Pálavou vypravíte v létě, doporučujeme vyjít z obce Klentnice, a nebo si udělat celodenní výlet z Klentnice přes Sirotčí hrádek a Pálavu až k pět kilometrům vzdáleným Děvičkám, další volně přístupné zřícenině zeměpanského hradu nad obcí Pavlov.

K Sirotčímu hrádku se váže pověst o rytíři Čičosovi, který prý patřil k řádu templářů a na hradě působil jako kastelán. Když se mu měl narodit syn, přišel Čičosovi povolávací rozkaz jeho řádu, který Čičos kvůli narození syna odmítl. Krátce na to se na hrad dostavil komtur, kterého Čičosova žena Růžena požádala, aby šel nově narozenému dítěti za kmotra. Podle tradičního zvyku jméno dítěte vybírá právě kmotr. Komtur nabídku přijal a dal dítěti jméno Orphanus („sirotek“). Po narození dítěte dal komtur popravit Čičose za zradu řádu a učinil tak Orphana skutečným sirotkem. Poté nechal popravit všechny obyvatele hradu (až na jednoho), zatímco vdově po Čišosovi puklo srdce žalem. Komtur z hradu odjel a Orphana vzal s sebou. Ten když se po letech na hrad vrátil, nalezl tam jediného člověka - starce, kterému se kdysi podařilo uniknou komturovu hněvu. Když mu stařec převyprávěl, co se tehdy s jeho rodiči stalo, Orphanus zešílel a od té doby má po nocích jezdit na koni z hrádku na nedaleký vrch Turold...

Klikněte na fotografii pro její zvětšení

Sirotčí hrádek 1
pohled na Pálavu
Sirotčí hrádek 2
Sirotčí hrádek nad Klentnicí
Sirotčí hrádek 3
typická silueta věže
Sirotčí hrádek 4
hrad byl postaven na skalním bloku
Sirotčí hrádek 5
pod Sirotčím hrádkem
Sirotčí hrádek 6
pod Sirotčím hrádkem
Sirotčí hrádek 7
z hradu se toho moc nedochovalo...
Sirotčí hrádek 8
roviny pod Pálavou
Sirotčí hrádek 9
pohled k Pavlovským vrchům ("Pálavě")
Sirotčí hrádek 10
pohled k Pavlovským vrchům ("Pálavě")
Sirotčí hrádek 11
Sirotčí hrádek
Sirotčí hrádek 12
Sirotčí hrádek
Sirotčí hrádek 13
Sirotčí hrádek
Sirotčí hrádek 14
Sirotčí hrádek
Sirotčí hrádek 15
Sirotčí hrádek
Sirotčí hrádek 16
Sirotčí hrádek
Sirotčí hrádek 17
výstup na zříceninu může být nebezpečný
Sirotčí hrádek 18
místo skonu mladého života ...
Sirotčí hrádek 19
rozvaliny Sirotčího hrádku
Sirotčí hrádek 20
pověst o Orphanusovi
Sirotčí hrádek 20
... pokračování
Sirotčí hrádek 21
pověst o víle Dobrušce

Copyright © 2017, Jindřích Bíža
mail na autora webu   email

Flag Counter

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain