Portál mojeBrno Seznam hradů a zámků JmK

Pověsti z hradů a zámků: Sirotčí hrádek, Pálava, Jihomoravský kraj

Z původního hradu se dodnes zachovala zeď s jedním okénkem na jižním skalisku, která má 8 metrů výšky a je tlustá 2,5 metru, dodnes obdivovaná "cisterna na vodu", a také pověst rytíři Čičosovi...

Sirotčí hrádek

Rytíř Čičos prý patřil k řádu templářů a na hradě působil jako kastelán. Když se mu měl narodit syn, přišel Čičosovi povolávací rozkaz jeho řádu, který Čičos kvůli narození syna odmítl. Krátce na to se na hrad dostavil komtur, kterého Čičosova žena Růžena požádala, aby šel nově narozenému dítěti za kmotra. Podle tradičního zvyku jméno dítěte vybírá právě kmotr. Komtur nabídku přijal a dal dítěti jméno Orphanus („sirotek“).

Po narození dítěte dal komtur popravit Čičose za zradu řádu a učinil tak Orphana skutečným sirotkem. Poté nechal popravit všechny obyvatele hradu (až na jednoho), zatímco vdově po Čišosovi puklo srdce žalem. Komtur z hradu odjel a Orphana vzal s sebou. Ten když se po letech na hrad vrátil, nalezl tam jediného člověka - starce, kterému se kdysi podařilo uniknou komturovu hněvu. Když mu stařec převyprávěl, co se tehdy s jeho rodiči stalo, Orphanus zešílel a od té doby má po nocích jezdit na koni z hrádku na nedaleký vrch Turold...
Portál mojeBrno Seznam hradů a zámků JmK

Copyright © 2007-2018, Jindřích Bíža
mail na autora webu   email

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich