- mojebrno -

Brněnské pověsti (1)


Tento kvíz má 10 otázek
Vyber a označ správnou odpověď.
Po poslední otázce klikni na "vyhodnotit test"


Otázka 1 - Brněnský drak, který terorizoval obyvatele města, prý žil u řeky


Otázka 2 - Tesař Birk své vlastnoručně vyrobené dřevěné loukoťové kolo kutálel do Brna z


Otázka 3 - Zvony katedrály Petra a Pavla vyzvání poledne


Otázka 4 - soška neslušného mužíčka v okně u Jakuba vystrkuje svůj nahý zadek směrem k


Otázka 5 - Příběh pověsti "o kamenné panně" se odehral v nádvoří domu v ulici


Otázka 6 - "Pokroucenou věžičku" najdete


Otázka 7 - Pověst o "mistrovské ráně" je z období


Otázka 8 - Pověst o Černé madoně je o zázračném obrazu, který městu daroval


Otázka 9 - V pověsti "o praporkové věštbě" vystupuje


Otázka 10 - "Zazděný" radní byl potrestán za


Datum poslední aktualizace této stránky: 24.02.2024