Momentky I - kašna Parnas

1940 2006
Věž Staroměstské radnice Radnice, v popředí kašna Parnas
1952 2006
barokní sousoší se sochou Evropy detail
1942 2006
Skulptura nabízí různé pohledy Tento si pořídí každý kdo fotografuje
1942 2006
všudepřítomní holoubci Náměstí sv. Marka? Ne, Zelný trh a Reduta


Copyright © mojeBrno