Slavné citáty
O lásceČlověk se nasytí všeho, i lásky
(Homér, asi 8. stol. př.n.l.)

Hněv milujících je obnovou lásky
(Titus Maccius Plautus, 251 až 184 př.n.l.)

Milovat znamená přát bližnímu to, co považujeme za dobré z lásky k němu a nikoliv k sobě
(Aristotelés, filosof, asi 384 až 322 př.n.l.)

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás
(Cicero, politik, 106 až 43 př.n.l.)

Vždy když neodpouštíme z lásky, ale jen z dobré vůle, toho po čase litujeme
(Blake, básník, 1757-1827)

Láska žádá všechno a úplně právem
(Beethoven, skladatel, 1770-1827)

Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti
(Stendhal, prozaik, 1783-1842)

Láska žije pouze z důvěry
(Balzac, romanopisec, 1799-1850)

Muž vyzná lásku hned, ale dlouho váhá, než se přizná, že už nemiluje. U ženy je tomu naopak.
(Puškin, básník, 1799-1837)

Člověk může být v lásce šťasten, jen když přestal milovat sebe sama
(Gogol, dramatik, 1809-1852)

Na lásce je protivné to, že jde o zločin, který se neobejde bez spolupachatele
(Baudealaire, básník, 1821-1867)

Láska znamená vážit si jiných bytostí víc než sebe
(Tolstoj, prozaik, 1828-1910)

Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí
(Masaryk, státník, 1850-1937)

Kdo léčí rány lásky, je i působí
(Publilius Syrus, herec, 1. stol. př.n.l. )

V lásce se snáze dobereš konce než míry
(Ovidius, římský básník, 43 př.n.l. - asi 18 )

Láska je druh války
(Ovidius, římský básník, 43 př.n.l. - asi 18 )

Zvítězit mohou ti, kdo věří, že mohou
(Vergillius, římský básník, 70-19 př.n.l. )

Láska vše přemáhá, i my se poddejme lásce
(Vergillius, římský básník, 70-19 př.n.l. )

Láska je cesta, jež vede k životnímu cíli, rozum je jen průvodce.
(Boethius,státník a filosof, 480 - 524)

Nelze najít pravdu jinak než skrze lásku
(Augustinus,filosof a teolog, 354 - 430)

Kořenem veškerého dobra je láska
(Augustinus,filosof a teolog, 354 - 430)

Dluh lásky je trvalý - nikdy nebudeme hotovi se splácením. Musíme totiž splácet denně, a přece stále dlužíme
(Órigenés, teolog a učitel, asi 185 - asi 254)

Proto se říká, že láska je větší než víra a naděje, protože jenom kvůli ní samé už člověk nebude nikdy více hřešit
(Órigenés, teolog a učitel, asi 185 - asi 254)

Portál mojeBrnoDatum poslední aktualizace této stránky: 12.03.2024