Slavné citáty
O smrti

Jinak - víš koho jsi už přežil ? Klikni, a dozvíš se to !

Smrt se neustále přibližuje. Ale skutečnost, že nikdy nevíš, kdy k tobě přijde, jakoby ubírala na významu skutečnosti, že život má svůj konec.
(Paul Bowles, americký spisovatel, 1910-1999)

Rodit se, žít a umírat, to je jen změna formy
(Diderot, francouzský materialistický filosof, 1713-1784)

Nevíte-li ještě nic o světě, jak můžete vědět něco o smrti ?
(Konfucius, 552 až 479 př.n.l)

Strach ze smrti je horší nežli smrt sama
(Publilius Syrus, herec, asi 1. stol.př.n.l.)

Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka nejlepším dobrem
(Platón, řecký filosof, 427-347 př.n.l.)

Ještě chviličku, a zavřeš oči, a toho, kdo tě odnese k hrobu, bude již jiný oplakávat
(Marcus Aurelius, císař, 121- 180)

Přemítání o smrti je přemítání o svobodě
(Montaigne, myslitel, 1533-1592)

Celkový osud člověka nemůže být naplněn krátkým životem na zemi
(Berďajev, filosof, 1874-1948)

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům
(Aischylos, athénský dramatik, 525-462. př.n.l. )

Vždyť rozvážnost je největší dar bohů. A velebit se sluší pouze toho, kdo požehnaný život završil a s usmířenou myslí přijal smrt
(Aischylos, athénský dramatik, 525-462. př.n.l. )

Ta smrt je dobrem, která člověka zbavuje útrap života
(Publilius Syrus, herec, 1. stol. př.n.l. )

Portál mojeBrno

Datum poslední aktualizace této stránky: 12.03.2024