Text
kondolence

Dovolte, abychom Vám touto cestou vyjádřili svoji hlubokou soustrast nad ztrátou milovaného člověka, kterého jsme si velmi vážili.

Sdílíme s Vámi Váš smutek.

Pro tichou chvíli, kdy duši blízké dáváme sbohem, přejeme Vám odvahu a sílu.

Žádná slova nemohou zmírnit Váš zármutek.

Ve Vaší těžké chvíli jsme s Vámi. Přijměte podanou ruku hluboké účasti.

Dotekem laskavého slova chceme pohladit Vaše bolavé srdce.

Láska nepomíjí, i když smrt ublíží.

Dovolte, abychom Vám alespoň symbolicky vložili do rukou snítku naděje.

I k Vám se vrátí sluníčko, které prosvítí a ohřeje Vaši znavenou duši.

Není smrti tam, kde byl život naplněn prací, láskou a obětavostí.

Čas míjí, vzpomínka zůstává. Budeme s úctou vzpomínat.

Přijměte upřímný projev účasti nad bolestnou ztrátou, která Vás postihla.

Děkujeme za krásný život s Tebou. Za vše – za vše dík.

Za lásku, která byla. Za život, který žila.

V této bolestné chvíli přijměte, prosím, projev naší soustrasti, porozumění a útěchy.

Se srdcem plným bolesti a smutku se skláníme před Vaší bolestí, kterou chápeme a jsme v myšlenkách s Vámi.

Přijměte vyjádření mé hluboké soustrasti nad odchodem Vaší zesnulé / Vašeho zesnulého.

Přijměte naši upřímnou soustrast nad ztrátou blízkého a vzácného člověka. Navždy zůstane v našich srdcích a vzpomínkách. Zemi dáváme jen, co jí patří, ale duch bude s námi i nadále.

Prosím, přijměte mou hlubokou soustrast nad odchodem Vaší zesnulé / Vašeho zesnulého.

Je tak málo slov, která by pomohla ve Vaší bolesti. Hledám je – nenalézám. Bůh Vám dej sílu. Smrt není schopna přetnout pouta lásky.

Všechno zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou.

Přijměte naši upřímnou soustrast nad ztrátou milované osoby.

Překvapeni smutnou zprávou, prosím, abyste od nás přijali upřímnou soustrast a hlubokou účast k Vašemu velkému zármutku.

Nic netrvá věčně a i život každého z nás jednou skončí. Tuto pravdu si uvědomujeme v den, kdy se loučíme s milovaným.

Přijměte mou hlubokou soustrast nad odchodem Vaší zesnulé / Vašeho zesnulého.

Upřímnou soustrast.

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

Odešel člověk, na kterého jste se mohli spolehnout a jen čas může zocelit tak velkou ránu.

I když tělo je mrtvé, obraz ve vašich duších zůstává. Přejeme Vám, abyste brzy překonali tak velkou životní ztrátu.

Cítíme s Vámi v těchto těžkých chvílích. Hodně síly k překonání toho jediného, co nemůžeme nikdy změnit. Přijměte naši upřímnou soustrast.

Pohaslo slunce, na věčnost šlo spát… Upřímnou soustrast.

Žádná slova nemohou vyjádřit zármutek, který s Tebou (Vámi) v tuto bolestnou chvíli cítíme. Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál. Přijměte upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku.

Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen. Upřímnou soustrast.

Života jiskra v dáli teď uhasíná, však její teplé světlo nám v myslích a srdcích bude tepat a doutnat dál a jednou, byť byl by to sebemenší plamínek, rozžehne se a teplem svým nás opět zahřeje.

Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka trochu víc lásky a dobroty, trochu víc světla a pravdy, měl jeho život smysl a zůstává navždy zapsán v našich srdcích. Upřímnou soustrast.

Když zemře maminka, i slunce zajde, v duši se rozhostí zvláštní chlad. Těžko pak ve světě ještě se najde, kdo by jak maminka uměl mít rád…

Drahá …,slova nemohou vyjádřit smutek nad ztrátou Tvé dcerky, který s Tebou cítím v této době. Nosit ji budeš ve svém srdci do konce života. Buď prosím statečná a silná ve chvíli, kdy její duši dáš sbohem. Myslím na Tebe a modlím se, abys ten žal unesla. Upřímnou soustrast.

Hodně síly k překonání toho jediného, co nemůžeme nikdy změnit. Upřímnou soustrast.

Pro tichou chvíli, kdy duši blízké dáváme sbohem, přejeme Vám odvahu a sílu. Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout. Upřímnou soustrast…

To, že se rána zahojí, je jen zdání, v srdci bolest zůstává a vzpomínání.

Žádná slova nemohou vyjádřit zármutek, který s tebou (vámi) v tuto bolestnou chvíli cítíme. Upřímnou soustrast celé rodině.

Pro tichou chvíli, kdy duši blízké dáváme sbohem, přejeme vám odvahu a sílu. Myslíme na vás.

Moc nás mrzí vaše ztráta. Navždy máte vzpomínky schovaného ve svých srdcích. S láskou ….

Vaše vzpomínky v srdci zůstanou. Přijmi moji upřímnou soustrast.

Je nám to moc líto. S láskou tobě a tvé rodině, upřímnou soustrast.

Nemůžu slovy vyjádřit, jak moc mě to mrzí. Posílám ti lásku a sílu.

Moc mě mrzí tvá ztráta. Jen ti chci říct, že jsem tu pro tebe.

Přejeme vám, ať brzy překonáte tuto velkou ztrátu. Myslíme na vás a posíláme spoustu energie. Upřímnou soustrast.

Jen ti chci říct, že jsem tu pro tebe, kdykoliv tě vyslechnout a obejmout. Mám tě rád/a. Z celého srdce, upřímnou soustrast.

Nemůžu najít slova, která by vyjádřila smutek za tvoji velkou ztrátu. Upřímnou soustrast.Portál mojeBrnoDatum poslední aktualizace této stránky: 26.05.2024