Přání
ke křtu

Gratulujeme ke křtu (jméno). Přejeme mu/jí v životě jen to nejkrásnější.

Narození miminka, to je radost veliká. Jakmile se na svět kouká, rozkvétá i Boží louka. Ukažte teď rodinu, zvěstujte tu novinu. Pokřtěný je drobeček, Boží dítě, dáreček. Gratulujeme ke svátosti křtu.

Lásku jste mu sami dali, život, péči, rodinu. Teď je čas mu Boha dáti, v tuto svatou hodinu. Vzpomínejte na den dnešní, na okamžik slavnostní, kdy jste dítko pokřtít dali, k pánu Bohu radosti. Gratulace ke svátosti křtu posílá…

Narodil se občánek, krásný jako beránek. Když se očka rozkoukaly, v kostele jej vykoupali. Buď děťátko šťastné s Bohem v radosti i nepohodě. Věř že jeho láska bude provázet tě vždy a všude. Hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání ke svátosti křtu přeje…

Dnes je ten den radostný, okamžik to slavnostní. Křtí se dítě veselé, kde jinde než v kostele. Radujme se všichni spolu, však Bůh na nás hledí dolů, posílá nám lásky čas, příště se tu sejdem zas. Gratulujeme k pokřtění děťátka.

Veselý den nastal nám, miminko přijímá Pán. Radost jsme mu udělali, do kostela jsme ho vzali. Teď už bude žíti s Bohem, tak jako my všichni kolem. Lásku, štěstí rozdávati, jako jeho otec, máti. Blahopřejeme ke svátosti křtu.

Křtiny nejsou radost jen, je to také silný vjem. I když dítě trochu pláče, radostí mu srdce skáče. Setrvává v milosti, k naší velké radosti. Dali jsme mu život krásný, s Boží láskou navždy šťastný. Srdečné blahopřání ke svátosti křtu posílá…

Narození miminka je Boží požehnání a proto buďme vděční Bohu za to, že z nás udělal rodiče. Srdečné blahopřání ke křtinám posílají…

Není na světě krásnějšího daru než nový život. K dnešnímu významnému ti přejeme všechno nejlepší. Srdečné blahopřání ke svátosti křtu a Boží požehnání posílá…

Bůh je láska, láska je darovat život druhému. Přejeme vašemu děťátku šťastný a požehnaný život a mnoho zdraví. Srdečné blahopřání ke svátosti křtu přejí…

Kdo nepoznal Boha, nezná skutečnou lásku. Gratulujeme ke svátosti křtu a přejeme mnoho štěstí, zdraví a božího požehnání do dalších let.

Když se křtí miminko, je to radostný okamžik. Vy jste mu dali život, Bůh mu dá lásku. Přejeme mnoho štěstí a posíláme srdečné blahopřání ke svátosti křtu.

Život v Bohu je krásnější, naplněný a smysluplný. Gratulujeme k životnímu rozhodnutí a přejeme hodně štěstí na další cestě životem.

Rozhodl ses život žíti v Boží přítomnosti a věř, že i my máme z toho velkou radost. gratulujeme ke svátosti křtu a do dalších dní přejeme hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.

Lásku nelze poznat zrakem, ale skrze srdce. Láska k Bohu jej naplní, ale nechá i nekonečný prostor na milování všech, kteří přicházejí s otevřeným srdcem. Srdečné blahopřání ke svátosti křtu přeje…

Velký den nastal, každý si přivstal, chce slyšet novinu, že Boží rodinu rozšířil další člen, co chce býti spasen. Gratulujeme ke svátosti křtu.

Velká rozhodnutí se rodí v srdci a nikoliv v hlavě, tys toho příkladem. Blahopřejeme ke svátosti křtu a přejeme mnoho štěstí, zdraví a Božího požehnání na další cestě životem.

Miluj vždy Boha tak jako on rád tě má, dnešní den pro tebe přemnoho znamená. Gratuluji ke svátosti

Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh. (Skutky 2,38-39)

Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské. (Matouš 19,14)

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. (Jan 4,8)

Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. (2 Timotej 3,15)

Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval. (Izajáš 43,1.4)

Hospodin tě povolal od mateřského lůna, již v mateřském životě tě nazval jménem. (Izajáš 49,1.4)

Kdo věří a je pokřtěn, bude spasen; ale kdo nevěří, bude zatracen. (Marek 16,16)

I řekli jemu: Můžeme. I řekl jim Ježíš: Budeš píti z poháru, z něhož piju; a křtem, kterýž jsem pokřtěn, budete pokřtěni. (Marek 10,39)Portál mojeBrnoDatum poslední aktualizace této stránky: 12.03.2024