Křivá věžička

Brněnští konšelé si začátkem 16. století pozvali známého kamenického mistra, který se vyučil u nejslavnějších pražských mistrů. Chtěli, aby postavil radnici, jakou nikde jinde nemají.

věžička


Pilgram, tak se ten mistr jmenoval, si sjednal mzdu, tři hřivny stříbra pro sebe, stavivo a plat pro své dělníky a začali.

Po nějakém čase žádal Pilgram na městských radních o zálohu. Ti se však začali ošívat. Nechtěli vydat ani groš dřív, než bude radnice hotová.

To mistra popudilo. Nejdřív se snažil domluvit s pány po dobrém, ale když viděl, že nepořídí, rozhodl se jinak. Nechal svými kameníky vytesat nejdelší věžičku portálu nakřivo.

Celé město se chodilo na pokroucenou věžičku dívat!

Radní si proto mistra zavolali a nařídili mu, aby vše hned napravil. Ale Pilgram se jen pousmál a řekl: "Milí páni, vaše slova byla křivá zrovna tak jako věžička na portálu, a proto se ji nikdy nikomu nepodaří narovnat. Vždycky bude ukazovat světu vaši proradnost." Než se nadáli byl pryč.

Marně ho všude hledali. Vykládalo se, že odešel do Vídně, kde v chrámu svatého Štěpána prokázal své umění.

Do dnešních dní každý, kdo jde kolem budovy Staré radnice, obdivuje její krásný portál. Mnozí však již přesně neví, proč je věžička křivá.

portál Staré radnice - nekomentované video

Dovětek: Starobrněnská radnice je nejstarší necírkevní (světskou) stavbou v Brně, do roku 1935 byla sídlem městské správy. Historické jádro budovy s věží na raně gotických základech vzniklo kolem roku 1240.

V 15. století k němu byla přistavěna kaple a městské vězení. Před r. 1510 byl ve věži proražen vstup do dvora, který A. Pilgram nechal roku 1511 ozdobit kamenným portálem s plastikami heroldů a měšťanů. Nádherný portál se vyznačuje pokřivenou nejvyšší věžičkou. Portál uzavírají původní pozdně gotická vrata, která byla zhotovena současně s portálem a dochovala se do dnešních dnů v původním stavu.

Radnice byla za švédských válek poškozena, opravu provedl známý brněnský stavitel Jan Křtitel Erna roku 1660. Pravděpodobně byl tehdy do radničního portálu zasazen štít s novým znakem města, který Brno získalo v r. 1646.

Projdete-li z Radnické ulice průchod Staré radnice, dostanete se na malé romantické nádvoří s radniční studnou, a budete-li v chůzi pokračovat dál, dalším průchodem se dostanete do ulice Mečové, ke které se váže další pověst o zazděném radním .další brněnské pověsti

TOP zajímavosti Brna

zábavný kvíz o Brnu

Zlatá kniha návštěv

jdi na mojeBrno.jecool.net


Datum poslední aktualizace této stránky: 12.4.2024