hrad Děvičky
Pálava, Mikulovsko

Zřícenina gotického královského hradu Děvičky (rovněž Dívčí hrady, Maidberk či Maidenburg) je jednou z výrazných dominant Pavlovských vrchů.

Pálavské vrchy

Původní hrad stejného (ale slovanského) jména - Dewiczky - byl postaven už v roce 1222 za vlády v pořadí třetího českého krále Přemysla Otakara I., ale brzy na to byl koncem 13. století zničen.

Prvním purkrabím původního zeměpanského hradu, který měl chránit strategickou obchodní cestu z Mikulova do Brna a Olomouce, byl Štěpán z Medlova, praotec rodu pánů z Pernštejna.


Po zániku prvních Dewiczek byly začátkem 14. století postaveny Děvičky nové, ale velmi pravděpodobně už na jiném místě.

Nový hrad zapálila a pobořila za třicetileté války švédská vojska. V r. 1683 byly na zpustlém hradě stavěny hlídky z okolních vesnic, aby daly vědět o možném nebezpečí ze strany tureckých nájezdníků. Od roku 1744, za vlády Marie Terezie, pak už hrad jen sloužil jako požární hláska.

Z hradu se dochovaly 2m silné obvodové zdi, a početná část zdí vnitřních, s polozasypanými sklepy. Z otvorů po oknech a po střílnách je krásný výhled na Pavlov a Novomlýnskou nádrž, z druhé strany na Dolní Věstonice. Zajímavé je rovněž torzo původní pětiboké patrové dělostřelecké věže při jihozápadní straně vápencové skály, která je z dochovaných ruin asi nejlépe zachovalým kusem původní stavby.

Na Děvičky vede několik turistických cest: od Pavlova se jde po zelené značce, z Dolních Věstonic po červené. Následující fotografie mapují zhruba 3km cestu na Děvičky od archeologické expozice v Dolních Věstonicích.

Sobotní ráno
budova archeologické expozice na náměstí
Další "červená" je až za kostelem archanděla Michaela
na první odbočce doprava.
Vlevo před vilou se nachází "Husí plácek"
od Sklepní ulice se cesta táhne líně nahoru
na jejím konci jsou viniční tratě
vydáváme se po červené doleva
silueta Děviček stále před námi
nalevo pole, napravo remízek,
stoupání do vrchu je pořád přijatelné
Vápencové stěny "Martinky" se zdají být na dosah
Dnes je v plánu nemáme
Stačilo pár kroků,
a otevírají se nádherné pohledy na jezera
Pod námi Dolní Věstonice, za nimi Strachotín
Mírnou polní cestu vystřídala lesní.
Je strmější, ale "pořád jde"
Po pár desítkách metrů lesem uhýbá cesta prudce doprava do kopce
Vyšlapané cesty prozrazují,
že Pálava je oblíbeným výletním místem
První informační tabule šokuje
nechce se nám věřit, že jsme ušli teprve 1/3 cesty
Je poměrně chladno, což je dobře.
Prý to tu bez repelentů v parném létě nejde
Jsme nahoře, 100m od Děviček,
ale skrz stromy je stále nevidíme
Bílé vápencové skály oslňují v ostrém slunci oči
Nechápu, jak ze skály mohou vyrůstat stromy, téměř bez vody
Konečně jsou vidět části obvodové zdi hradu
Srdce máme až v krku a tak se hodí každý důvod k zastavení
Zezdola se Děvičky nezdály nijak rozsáhlé a členité
Zeď s okny orientovanými k Pavlovu
Prý i v tom největším vedru a bezvětří v nich stále fouká..
Pohled z jižní - otevřené strany hradu -
na Dolní Věstonice a Věstonickou nádrž
Vnitřní prostranství hradu
Pavlov a poslední Novomlýnská nádrž
Pavlov, ještě jednou
zřícenina hradu je zaplevelena náletovými dřevinami
Vnitřní zdi a polozasypaná sklepení
Síla zdí vytváří zdání o nedobytnosti hradu..
.. přesto hrad neodolal ataků Švédů
jeden z mnoha zajímavých pohledů
a ještě jednou, tentýž záběr z blízka
hradní nádvoří
v mohutné stěně byl zbudován důmyslný systém střílen
všude je jemný bílý písek
Na Děvičkách budete málokdy sami
dochovalá část sklepení
odhaduji, že zde byly asi stáje
Vstup z vnitřních prostor hradu
(ze strany Věstonic)
pobořená jižní strana sklepení
směr k vodnímu dílu Nové Mlýny
patrová dělostřelecká věž
ještě jednou, pohled z jihohozápadní strany
z jižní strany..
pohled k vrchu Děvín
ten je ještě o 130m vyšší
když už jste nahoře, nechce se vám vůbec dolů..
ta vynaložená námaha do kopce stála za to
"na sv. Jiří, vylézají štíři"
tahle ještěrka měla třídenní náskok :o)
škoda, že se nedají věrně zachytit všechny barvy..
chvíli před tím, než zmizela ve skalisku
Děvičky, asi nejznámější pohled
ještě jednou, od dělostřelecké věže
vnitřní prostory dělostřelecké věže
ještě jeden pohled na Nové Mlýny a pak zase dolů..
Dolní Věstonice, kostelní zvon ohlašuje poledne
románský kostelík sv. Linharta
vše, co zbylo ze zatopené obce Mušov..


Více fotografií najdete zde nové okno

Copyright © 2017, Jindřich Bíža
mail na autora webu   email

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain