Porta coeli

Severozápadně od Brna, v Předklášteří u Tišnova, se nachází významná památka raně středověké církevní architektury - klášter Porta coeli, který byl v roce 2010 prohlášen národní kulturní památkou České republiky.

Porta coeli

Bohatě zdobený gotický portál s vyobrazením Krista, královnou a jejími syny (mapa)

Klášter založila r.1233 pro řeholi sester cisterciaček královna Konstancie ("Uherská", z královského rodu Arpádovců, matka svaté Anežky České) za podpory svých dvou synů - Václava I. (ten v té době již třetím rokem kraloval Čechám) a moravského markraběte Přemysla. Pro připomenutí: Konstancie byla druhou manželkou prvního "dědičného" krále u nás, Přemysla Otakara I., poté co se Přemysl Otakar I. zřekl z mocenských důvodů své první manželky Adléty a téměř dospělého syna.

Porta coeli

česká královna Konstancie "Uherská"
(* 17.2.1180 + 6.12.1240 Předklášteří)
druhá manželka Přemysla Otakara I.


Krátce na to je zde r.1239 pohřben markrabě Přemysl (bod 7), a o rok později i jeho matka královna Konstancie, která se dožila téměř šedesáti let.

Klášter vzkvétal až do doby husitské, pak ho postihly válečné útrapy, stejně jako později za třicetileté války. Největší "ránu" mu ovšem uštědřila doba osvícenectví, kdy ho císař Josef II. nechal r.1782 zrušit. Z objektu byly na desítky let udělány tovární prostory, až ho r.1861 opět odkoupily cisterciačky z hornolužického Marienthalu. Klášter pak sloužil svému původnímu účelu až do roku 1950, než činnost řádu opět pozastavila tehdejší státní moc.

Porta coeli

Porta coeli - "Brána nebes"
v Předklášteří u Tišnova

Po změně politických poměrů v r. 1989 byl klášter navrácen cisterciáckému řádu, a dodnes je jediným cisterciáckým ženským klášterem nejen na Moravě, ale i v Čechách.

Jeho nejcennějšími částmi jsou románsko-gotický klášterní kostel z let 1233-1239, křížová chodba a kapitulní síň.

Bohatě zdobený vstupní gotický portál v západním průčelí kostela s postavami apoštolů po obou jeho stranách, upoutává pozornost návštěvníků stejně, jako záhadná socha mladé ženy stranou při klášterní zdi. Již na první pohled z její tváře vyzařuje aristokratická vznešenost. Jemná a krásná tvář patří královně KonstanciiKlikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu


Datum poslední aktualizace této stránky: 13.4.2024