Dům pánů z Kunštátu

Dům pánů z Kunštátu je jednou ze tří dochovaných renesančních památek v historickém jádru města Brna. Těmi dalšími jsou dům pánů z Lipé na náměstí Svobody a komplex renezančních budov v Biskupském dvoře pod Petrovem.

klikni pro zvětšení

Nádvoří Domu pánů z Kunštátu (3D mapa = klik na foto) (mapa)

Původ budov spadá do poloviny 14. stol., kdy zde bylo postaveno několik samostatných měšťanských domů. Jádrem tohoto komplexu na straně dnešní Dominikánské ulice se stala parcela Heralta z Kunštátu, po němž je dům dodnes pojmenován.

Roku 1358,za vlády Karla IV., k ní připojil Petr z Kunštátu i dům sousední. Později byly domy zaknihovány jako vlastnictví pánů z Poděbrad.

Základní přestavbu na renesanční palác uskutečnil v letech 1585 - 1599 Jan z Pernštejna . Roku 1636 se majitelem stal zemský hejtman hrabě Julius ze Salmu a Neuburku. Odtud pochází název "Salmovský dům", ve kterém se scházeli moravští stavové. Ti se proslavili v období třicetileté války vítěznou bitvou proti dvojnásobné přesile Dampierrova vojska na Petrově louce u Strachotína v roce 1619.

Posledním šlechtickým majitelem byl Maxmilián, svobodný pán z Deblína, který dům v roce 1708 prodal městu Brnu, v jehož majetku je budova dodnes.

Podle projektu architekta Mořice Grima byl poté dům přestavěn na obchodní bazar s padesáti obchůdky se suknem a dostal název "Schmetterhaus".

V 18. stol. nebyl dům užíván jen pro tržní účely, v jeho prostorách se skladovala mouka a obilí a dokonce zde byla předváděna divadelní představení různých německých společností.

Od 19. stol. až do druhé světové války zde působily různé okresní a městské úřady. V roce 1944 byla stavba poškozena bombardováním a roku 1955 byla zrekonstruována architektem Mojmírem Kyselkou na Kulturní centrum města Brna.

V roce 1958 dostal dům do užívání Dům umění města Brna, který zde působí dodnes. Autorem poslední rekonstrukce, která byla zahájena v roce 1990 a dokončena roku 2002, je architekt Jaroslav Černý.

Dům pánů z Kunštátu, jako jedna z budov brněnského Velkého Špalíčku , byl vyhlášen kulturní památkou.

obrazek

dům pánů z Kunštátu - zvětšit fotografii

obrazek

významná renesanční památka - zvětšit fotografii

obrazek

jedna z mála v Brně - zvětšit fotografii

obrazek

Dům pánů z Kunštátu - zvětšit fotografiiKlikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu

jdi na mojeBrno.jecool.net


Datum poslední aktualizace této stránky: 13.4.2024