Dům pánů z Lipé

Dům č. 17 na náměstí Svobody, Schwanzův palác, patří k nejkrásnějším brněnským renesančním domům.

klikni pro zvětšení


Schwanzův palác, brňané ho též nazývají "Domem pánů z Lipé" (mapa = klik na foto)

Svého času nejzámožnější brněnský měšťan Kryštof Schwanz z Retzu (Rakousko) koupil roku 1587 gotický dům při ústí Masarykovy ulice do náměstí Svobody, který nechal zbořit, aby na jeho místě postavil Antonio Gabri, přední stavitel renesančního Brna, nový výstavní palác.

Ke zhotovení dvou válcových arkýřů a portálu získal r. 1589 (za vlády Rudolfa II. Habsburského) jiného umělce italského původu žijícího v Brně, sochaře Jiřího Gialdiho.


Jejich spoluprací vznikl třípatrový palác s pravidelnou prostorovou dispozicí, jehož dvě dvorní křídla obíhají arkádové pavlače. Parapety arkýřů pokrývají vysoké kamenné reliéfy, znázorňující výjevy ze starověké mytologie, biblické příběhy, postavy evropského středověku, a pracovní náměty, především vinobraní - Kryštof Schwanz zde totiž provozoval velkoobchod vínem. Proto i celá fasáda paláce je bohatě zdobena ornamenty vinné révy.

Když roku 1601 Schwanz zemřel, dům vystřídal několik majitelů, až ho roku 1646 koupil za 6000 zlatých polní maršál, známý obránce Brna proti Švédům, Raduit de Souches. V držení jeho rodu pak zůstal téměř 100 let, až do roku 1744 (vláda Marie Terezie). V tom roce bylo v paláci 18 pokojů, čtyři kvelby, tři kuchyně a dvoje stáje pro osmnáct koní.


Od roku 1818 do roku 1853 patřil svobodnému pánovi Josefu Edlerovi von Hayek, po němž dědila jeho manželka Amalie. Po ní zde sídlil katastrální úřad až do roku 1856.

Během 19. stol. byl palác několikrát opravován, roku 1843 zvýšen o čtvrté patro. Roku 1882 vyrovnal architekt August Prokop parapetní římsu arkýřů na úroveň oken, čímž se sice zvětšila výška arkýřových oken, ale současně byla hrubě poškozena reliéfní výzdoba jejich parapetů. Ke konci 19. století se dům nazývá podle známých majitelů domu "Komarek – Haus" a nebo "Souches – Haus".

Od počátku 20. století se ujalo dosud běžné, avšak mylné pojmenování "Dům pánů z Lipé". Spojení domu s českým panským rodem pánů z Lipé (rod vzešlý z Ronovců) není potvrzeno v žádných historických pramenech. Často se uvádí, že Schwanz koupil dům od moravského zemského hejtmana Čeňka z Lipé. Jenže Čeněk z Lipé (syn známějšího Jindřicha z Lipé) byl v hejtmanské funkcí o více než 200 let dříve. A posledním známým hejtmanem, který nesl přízvisko "z Lipé" byl Pertolt, kolem roku 1561.

V roce 1913 koupila dům společnost "Ústřední svaz českých hospodářských společenstev v markrabství moravském v Brně". Dlouhá léta palác jen chátral a byl ostudou celého náměstí Svobody.

Za rozsáhlé adaptace budovy r. 1938 bylo původně hladké průčelí, zdobené pouze na okrajích malovaným kvádrováním, pokryto jednovrstvým sgrafitem, navrženým Emanuelem Hrbkem.

V současné době je ve Schwanzově paláci situována obchodní pasáž a jedna z předprodejí vstupenek na kulturní akce v městě Brně. Ve vrchních patrech domu je umístěna Sound Cafe+Bar vyhlídka, a úplně nahoře se nalézá vyhlídková terasa, ze které je neopakovatelný výhled na celé město. A kdo zrovna nehodluje kávě, a nebo nemusí "disko", může třeba navštívit klidné a příjemné prostředí čajovny Nefertitti v prvním patře.

Dům dnes vlastní velkopodnikatel a multimilionář Radim Jančura, majitel Student Agency a RegioJet.

V jeho sousedství je další architektonicky atraktivní objekt - Kleinův palác.


vnitřní trakt domu - zvětšit foto


vnitřní trakt domu - zvětšit fotoKlikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu

jdi na mojeBrno.jecool.net


Datum poslední aktualizace této stránky: 13.4.2024