Kleinův palác

Reprezentační obytný měšťanský dům na náměstí Svobody č.15 s unikátními litinovými částmi na průčelí nechali vystavět bratři Kleinové v letech 1847 až 1848.

klikni pro zvětšení

Kleinův palác s litinovými arkýři (mapa = klik na foto)


Vídeňský architekt Ludwig von Förster navrhl rodině Kleinů postavit budovu v novorenezančním slohu, na níž použil v maximální míře litinové dekorační i funkční články. Jde o první výrazné použití litiny v architektuře u nás a jistě se tak stalo podle zadání majitelů.

Prostoupení litiny a klasického stavebního materiálu mělo demonstrovat dravé podnikatelské ambice Kleinů.

Rodina Kleinů budovala silnice a železnice (Hodonín-Olomouc-Praha) po celé tehdejší Rakousko-uherské monarchii. Též prováděla práce spojené s regulací řek a opevňovací práce.

Dílem Kleinů byl i původní mariánský most přes řeku Labe v Děčíně, a nebo dosud stojící zámecký skleník v Lednici.

Kleinové Vlastnili železárny v Sobotíně (od r. 1844), ze kterých bylo dodáno vše potřebné na stavbu paláce. V Sobotíně si také rodina Kleinů postavila rodinnou hrobku, respektive reprezentativní mauzoleum.

Výrobky Sobotínských železáren se uplatnily především na průčelí členěném dvojicí arkýřů vyložených přes dvě patra a nesených ozdobnými krakorci a postavami hutníků oděných do pracovního antického šatu. Také dekorace okenních štítů. provedených rovněž z litiny, vychází z antické ornamentiky.

V prostorách Kleinova paláce se nalézá nově otevřená Knihovna J. Mahena, oddělení vážné hudby, a pobočka České advokátní komory pro Moravu.
V budově rovněž sídlí Credit Lyonnais Bank(Praha), která byla investorem poslední velké rekonstrukce paláce v letech 1995 až 1997 o nákladech 80 mil. Kč, a za to od města Brna získala bezplatný pronájem některých prostor domu na dalších 90 let.

Kleinův palác je jedním z nejhezčích domů z poloviny 19. století ve středu Brna. V těsném sousedství paláce stojí další, též nedávno opravený, Dům pánů z Lipé (Schwanzův palác). Jistou zajímavostí je, že se architekt Förster rovněž podílel na přestavbě Herringova paláce , který stojí na opačné straně náměstí.Kleinův palác
z ústí Masarykovy ulice

Detail litinových arkýřůKlikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu

jdi na mojeBrno.jecool.net


Datum poslední aktualizace této stránky: 13.4.2024