Kleinův palác

Reprezentační obytný měšťanský dům na náměstí Svobody č.15 s unikátními litinovými částmi na průčelí nechali vystavět bratři Kleinové v letech 1847 až 1848.

klikni pro zvětšení

Kleinův palác s litinovými arkýři (mapa = klik na foto)

Vídeňský architekt Ludwig von Förster jim navrhl budovu v novorenezančním slohu, na níž použil v maximální míře litinové dekorační i funkční články. Jde o první výrazné použití litiny v architektuře u nás a jistě se tak stalo podle zadání majitelů; prostoupení litiny a klasického stavebního materiálu demonstrovalo dravé podnikatelské ambice Kleinů. Jistou zajímavostí je, že L. Förster se rovněž podílel na přestavbě Herringova paláce , který stojí na opačné straně náměstí.

Rodina Kleinů budovala silnice a železnice (Hodonín-Olomouc-Praha) po celé tehdejší monarchii. Též prováděla práce spojené s regulací řek a opevňovací práce. Vlastnila železárny v Sobotíně (od r. 1844), ze kterých bylo dodáno vše potřebné na stavbu paláce.

Výrobky Sobotínských železáren se uplatnily především na průčelí členěném dvojicí arkýřů vyložených přes dvě patra a nesených ozdobnými krakorci a postavami hutníků oděných do pracovního antického šatu. Také dekorace okenních štítů. provedených rovněž z litiny, vychází z antické ornamentiky.

V prostorách Kleinova paláce se nalézá nově otevřená Knihovna J. Mahena, oddělení vážné hudby, a pobočka České advokátní komory pro Moravu.
V budově rovněž sídlí Credit Lyonnais Bank(Praha), která byla investorem poslední velké rekonstrukce paláce v letech 1995 až 1997 o nákladech 80 mil. Kč, a za to od města Brna získala bezplatný pronájem některých prostor domu na dalších 90 let.

Kleinův palác je jedním z nejhezčích domů z poloviny 19. století ve středu Brna. V těsném sousedství paláce stojí další, též nedávno opravený, Dům pánů z Lipé (Schwanzův palác).

Kleinův palác

pro zvětšení fotografií klikněte na příslušný obrázek


Kleinův palác
z ústí Masarykovy ulice
Kleinův palác
z nám. Svobody
od Domu U 4 mamlasů
Detail litinových arkýřů
Detail litinových arkýřů

Copyright © 2017, Jindřich Bíža
mail na autora webu   email

Flag Counter

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde