Psí uličky

Při budování středověkých měst, které ještě neměly důmyslné systémy kanalizací a stok, se muselo pamatovat na to, jakým způsobem se z nich bude odvádět dešťová a splašková voda. Jednotlivá obydlí se proto stavěla na prudších nebo mírnějších svazích, a samospád pak zaručoval její povrchový odtok.

klikni pro zvětšení

Průchodní ulice
před r. 1900

S tím jak města rostla a v zástavbě vznikaly dlouhé domovní bloky, vyvstal problém jak nahromaděnou vodu odvádět ještě efektivněji. K tomu měly sloužit tzv. "psí" uličky .

Jednalo se původně o uzounké otevřené ulice, které vedly domovními bloky. Dnes se do nich zpravidla vstupuje průchody, které vznikly dodatečnou zástavbou sousedících domů ve vrchních patrech.

klikni pro zvětšení

Průchodní ulice dnes

Jedna z takových uliček, i když v hodně pozměněném stavu, se zachovala mezi ulicemi Radnickou a Masarykovou. Jde o krátkou Průchodní ulici, která vede od portálu Staré radnice kolmo na ulici Masarykovu. Dříve ji obývala městská chudina, a možná zde sídlili i ševci, proto její dřívější název Ševcovská.

Podobné uličky byly vybudovány ve všech starých městech a obcích, a jistě nějakou ze svého okolí znáte.

Copyright © 2007-2018 mojeBrno     mail na autora webu   email: webmaster

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain