Masarykova ulice

Masarykova ulice, pojmenovaná po zakladateli a prvním prezidentovi Československé republiky, je jednou z nejznámějších a nejstarších ulic Brna. Už ve 12. století vedla na jejím místě jedna z obchodních stezek. Ulice spojuje Nádražní ulici na jihu a náměstí Svobody na severu, a s Rašínovou třídou na sever od náměstí Svobody tvoří hlavní osu historického středu města.

mapa

Ve 13. století, kdy do Brna přicházejí cizí kolonisté (historie), si při její dolní části zakládají svoji obec Židé, a proto i jedna z pěti bran, co by součást středověkého fortifikačního systému, nesla název Židovská.

Židy obývané území mělo tvar čtyřúhelníku a vymezovaly ho hotel Padowetz, Zelný trh, Masarykova a Orlí. Vně židovského ghetta byl hřbitov, přibližně v oblasti nynějšího vlakového nádraží. (Ze hřbitova se zachovalo pár náhrobků a odštěpků; v r. 1927 byly objeveny při zemních pracech náhrobky z let 1349 a 1373. Patří k nejstarším nalezeným na Moravě.)

R.1454 nařizuje patnáctiletý král Ladislav Pohrobek vyhnat Židy ze všech tehdejších královských měst (Evropou se od r. 1450 šířilo hnutí mnicha Capistrana), a tak se brněnští Židé nuceně přesidlují z okolí Masarykovy ulice ven z opevněného města k dnešní ulici Křenové.

V r.1745 Marie Terezie nařídila úplné vypovězení Židů ze zemí Koruny české, kvůli údajné neloajálnosti za pruské války, ale již r. 1748 byl tento zákaz změkčen. V 18. stol. odhadovaný počet židovských usedlíků na Křenové činil asi 52 osob.

I když toleranční patent Josefa II. (r.1782) přináší Židům po třech stovkách let dlouho očekávaná a potřebná ulehčení, ve skutečnosti je to až revoluční rok 1848, který s konečnou platností přinese odstranění jejich diskriminace.

Chronologie názvů:

od 14. do 18. století nese název "Sedlářská" a "Židovská" (Judengasse)
rok 1836 "Sedlářská" a "Ferdinandova"
rok 1839 "Ferdinandova"
rok 1905 "Ferdinandova" a "Nádražní náměstí"
rok 1918 "Masarykova"
rok 1939 "třída Hermanna Goringa"
rok 1945 "Masarykova"
rok 1955 "třída Vítězství"
rok 1968 "Masarykova"
rok 1970 "třída Vítězství"
rok 1989 "Masarykova"

Z přehledu je vidět, že se ulice nevyhnula při každém dějinném zvratu nebo události přejmenování.

Zajímavé objekty v ulici: hotel Padowetz, dům U tří kohoutů, kostel sv. Magdalény, lékárna U červeného raka, hotel Evropa, který byl svědkem nesmírné lidské tragedie v roce 1933.2007

od Orlí k Jánské - současnostKlikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu

jdi na mojeBrno.jecool.net


Datum poslední aktualizace této stránky: 13.4.2024