Kostnice
u Jakuba

Kostnice v podzemí kostela sv. Jakuba, která byla objevena v roce 2001 během systematického průzkumu podzemí před rekonstrukcí Jakubského náměstí, vznikla v první polovině 17. století, velmi pravděpodobně po bitvě na Bílé hoře roku 1620. Nalézá se v blízkosti centra města - náměstí svobody

kostnice u Jakuba

Kostnice u Jakuba patří k největším v Evropě. (3D mapa = klik na foto) (mapa)

U kostela svatého Jakuba sice existoval již od počátku XIII. století hřbitov, jeho kapacita ale s růstem města - tehdy sevřeného středověkými hradbami - brzy přestávala stačit. Proto se při pohřbívání přešlo na tzv. "výměnný systém pohřbívání". Ten spočíval v tom, že po desíti, dvanácti letech se vyzvedly ostatky zemřelého ze země, tyto byly uloženy do kostnice, a do původního hrobu byl uložen další zemřelý.

V kostnici se nachází ostatky více než 50 000 zemřelých. Jsou zde pochovány ostatky obětí středověkých morových ran, ale i ostatky obětí z doby obléhání Brna Švédy.

Někdy okolo roku 1747, za vlády Marie Terezie byla kostnice zcela zaplněna, a tak bylo vstupní schodiště z prostor kostela uzavřeno velkou kamennou deskou s latinským nápisem. Časem se na existenci kostnice úplně zapomnělo, byť její klenby ležely necelé dva metry pod úrovní frekventované Rašinovy třídy.

Při revitalizaci kostnice byly vytaženy a očištěny všechny ostatky, aby se zamezilo jejich postupnému rozpadu. Byla tak zachráněna kostnice, která svou velikostí patří mezi největší ve střední Evropě.

Kostnice u sv. Jakuba leží nedaleko středu města Brna, náměstí Svobody, a je otevřena veřejnosti denně (mimo pondělí) v době od 9.30 do 18.00 hod, první prohlídka začíná v 10.00Rekonstrukce Rašínovy ulice v r. 2001

Půdorysy domů, nebo hroby?

Dříve se tu pohřbívalo. Dnes tu jezdí šaliny.
Hromadný hrob je v místě vápenické pece z 13. stol. foto ARCHAIA nové oknoKlikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu


Datum poslední aktualizace této stránky: 12.4.2024