Jakubské náměstí

Nevelké Jakubské náměstí se rozprostírá severně od náměstí Svobody, za kostelem sv. Jakuba.

obrazek

kostel sv. Jakuba, Mariánská kaple, Jakubské náměstí (3d mapa = klina foto) (mapa)

Ve 14. století neslo náměstí název "Za svatým Jakubem", od roku 1867 až do roku 1918 název Jakobplatz, a od roku 1918 (s výjimkou let 1939 až 1945, kdy mu byl vnucen německý název) pak opět Jakubské náměstí.

Kostel sv. Jakuba byl postaven mezi léty 1202 - 1222 jako farní kostel trhové vsi německých a flandersko-vlámských kolonistů. V roce 1460 začala jeho pozdně gotická přestavba a dnešní podoby nabyl v roce 1473. V roce 1515 ale vyhořel a až do roku 1592 probíhala jeho obnova.

Kostel je mj. znám kvůli postavičce "neslušného mužíčka", který vystrkuje v jednom z gotických okenních oblouků svůj zadeček směrem ke katedrále sv. Petra a Pavla, viz. pověst.

U sv. Jakuba byl od počátku 13. století až do roku 1789 starý hřbitov, který jej obklopoval na vyvýšeném prostranství. Hlavní brána hřbitova stávala naproti ulici Jezuitské, a výškový rozdíl ulic způsoboval, že se do ulice Běhounské muselo jít po schodech. Po tomto roce byl hřbitov z hygienických důvodů při josefínských reformách zrušen. Okolí kostela bylo vydlážděno, a dalších 200 let nic nenasvědčovalo tomu, že by se zde ukládaly ostatky brňanů více než 500 let.

Teprve až v roce 2001 se během archeologických průzkumů v okolí sv. Jakuba narazilo na zbytky lidských kostí a současně tak byla objevena zřejmě největší kostnice nejen u nás, ale ve střední Evropě. Jen ta část kostnice, která se nachází pod plochou Jakubského náměstí, tvoří přibližně jednu třetinu celkového rozsahu sklepení; zbývající dvě třetiny se nachází pod půdorysem kostela. Kostnice vznikla z potřeby ukládat ostatky při rušení nebo výměně hrobů na Svatojakubském hřbitově.

Následný průzkum odhalil křížení chodeb, kdy jedna část směřovala pod Rašínovu ulici a druhá směrem pod restauraci Sherlocka Holmese. Třetí směr vedl v průchodu základovového zdiva kostela a byl zakončen obrovskou prostorou tvořenou třemi sklepními komorami v celkové délce 25 m (celou šířku kostela). Tyto komory byly kompletně vyplněny dalšími kosterními ostatky v těžko odhadnutelném množství, ale je velice pravděpodobné, že co do počtu pohřbených jedinců je zde uloženo více než 50 000 ostatků pohřbených osob.

Z dalších zajímavých objektů lze jmenovat jesuitské koleje, které se kdysi rozprostíraly na ploše dané ulicemi Rooseveltovou a Kozí na jedné straně, a Jesuitskou a Dvořákovou na druhé; součástí komplexu budov byl Jesuitský kostel (Nanebevzetí Panny Marie). Jesuitské koleje však byly v roce 1904 poničeny.

Za zmínku ještě stojí objekt bývalé Spranzovy kavárny, která stávala na rohu souběžných ulic Kozí a Běhounské, a která musela v roce 1917 ustoupit nové výškové budově.Klikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu

jdi na mojeBrno.jecool.net


Datum poslední aktualizace této stránky: 12.4.2024