Biskupský dvůr

Biskupský dvůr se nalézá po levé horní části Zelného trhu na konci ulice Muzejní. Komplex renesančních budov mezi sebou svírá malý parčík, ze kterého se nabízí východně průhled dolů ke Kapucínskému náměstí a ke kostelu sv. Kříže.

obrazek

Biskupský dvůr pod Petrovem
Malé nádvoří je mj. zajímavé tím, že v letní době zvýšeného cizineckého ruchu, tu lze překvapivě nalézt ticho a klid.


Existence Biskupského dvora v Brně je doložena k roku 1352, kdy vládl Karel IV.

Svoje jméno stavba získala díky majiteli, olomouckému biskupovi Stanislavu Pavlovskému, který ji koupil roku 1588.

Z původně gotického komplexu se dochovala pouze štíhlá hranolovitá věž s kaplí zdobenou freskami.

obrazek

Biskupský dvůr, rok 1900 (Petrov ještě bez dvojice věží)

Následujícím majitelem se stal kardinál František Dietrichstein.

Od roku 1818 je Biskupský dvůr v držení Moravského zemského muzea. Právě pro potřeby muzea bylo v 80. letech 19. století přistavěno d´Elvertovo křídlo s balkónovým průčelím, pocházející z odstraněného paláce Mitrovských na náměstí Svobody .

obrazek

Hranolovitá gotická věž

Dvůr čekala zásadní přestavba v době renesance a tuto podobu si dvůr zachoval dodnes.Renesanční podloubí jsou dílem italského stavitele Antonia Gabriho.

Uprostřed dvora stojí Merkurova kašna od Ignáce Johanna Bendla z let 1693-1699, která až do roku 1890 stávala na brněnském náměstí Svobody . Postavy antických bohů (Merkura, Neptuna, Vulkánu, a Cerese) představují živly, z nichž se podle Aristotela skládá země.

obrazek

Merkurova kašna stávala na nám. SvobodyV Biskupském dvoře je umístěna stálá expozice akvarijních rybiček, mincí a razidel, a mykologická poradna při Moravském zemském muzeu v Brně. Biskupský dvůr foto

Biskupský dvůr, pohled na katedrálu Petrov a záběr kašny Merkura (2024) - nekomentované videoKlikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu

jdi na mojeBrno.jecool.net


Datum poslední aktualizace této stránky: 12.4.2024