Kapucínské náměstí

Svažité náměstí trojúhelníkového tvaru při jižní straně Zelného trhu je pojmenováno podle přilehlého areálu kapucínského kláštera s kostelem Nalezení sv. Kříže, vybudovaného v letech 1648–1651 Ondřejem Ernou.

obrazek

pohled na průčelí kostela sv. Kříže (3D mapa = klik na foto) (mapa)

Pozdější úpravy kláštera a kostela byly provedeny v 18. století barokním architektem M. Grimmem (1699 -1757), který na tomto náměstí bydlel, a když zemřel, byl pochován v podzemí Kapucínského kostela (stejně jako Ondřej a Jan K. Erna).

Ve 14. stol. neslo náměstí název "forum Carbonum" (Uhelný trh, Kohlmarkt, Kollmarkt), a až roku 1817 dostalo název nový - Kapuzinerplatz (Kapucínské náměstí). (3D mapa nové okno)

Málokdo ale ví, že je to v pořadí druhý brněnský kapucínský klášter; ten první nechal vystavět zemský hejtman Ladislav Berka z Dubé a Lipé v roce 1604 před městskými hradbami (konkrétně před Měnínskou branou, kterou kdysi vedla cesta do Vídně). Z obavy před možným zneužitím budovy nepřátelskými švédskými vojsky jej však nechal vrchní velitel obránců Brna Raduit de Souches (pochován v kostele sv. Jakuba ) v roce 1645 strhnout.

Nad vchodem do kostela se v průčelí nachází dobře viditelná mozaika Kázání svatého Františka. Z vnitřního vybavení kostela je nejzajímavější oltářní obraz představující legendární nalezení Kristova kříže císařovnou Helenou, který vytvořil nizozemský malíř J. Sandrart (1655). Šest soch světců na terase pochází většinou z dílny Jana Adama Nesmanna (1765).

Ve zdejší hrobce jsou uloženy a vystaveny mumifikované mrtvoly mnichů i světských hodnostářů, které před zubem času ochraňuje důmyslná ventilace vzduchu zbudovaná ve hrobce.

Řád bratří kapucínů je řeholním řádem, je to jedna ze tří větví františkánského řádu. Jeho členové jsou lidově nazýváni kapucíni (z italského capucio), podle výrazně dlouhé a špičaté kapuce na řeholním hábitu, která je odlišuje od minoritů a observantů. Do českých zemí přišli kapucíni přes Vídeň kolem roku 1610, usadili se v Praze, Olomouci a Brně.

V kapucínské hrobce je také pochován známý velitel pandurů baron Trenck (1711-49), který r. 1749 zemřel jako špilberský vězeň. V kryptě najdete známý výrok "Čím jste vy, byli jsme i my, čím jsme my, budete i vy"... Poněkud hrůznou kuriozitou jsou pak zdejší lustry zhotovené z lidských kostí.

Začátkem 20. stolení prošlo Kapucínské náměstí úpravami, které umožnily pohled na Petrov a vstup do Biskupského dvora . Nejstarší části biskupského dvora jsou pozdně gotické, dostavovalo se v renesanci a baroku. Na nádvoří je umístěna původní Merkurova kašna, která sem byla přemístěna z náměstí Svobody .

Před kostelem sv. Kříže se na terase nachází 6 soch a jeden kříž nové okno

Kapucínské náměstí (2024) - nekomentované video

Kapucínské náměstí (2024) - nekomentované video

Kapucínské náměstí (2024) - nekomentované videoKlikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu

jdi na mojeBrno.jecool.net


Datum poslední aktualizace této stránky: 12.4.2024