7 Katedrála sv. Petra a Pavla (Petrov) | mojebrno

Petrov

Asi nikdo z Brňanů si nedovede představit panorama města bez dvojice štíhlých novogotických věží katedrály sv. Petra a Pavla. Ty se však majestátně vzpínají k nebi jen něco málo přes sto let.

obrázek


katedrála sv. Petra a Pavla,
Národní kulturní památka
(mapy.cz)

Monumentální věže katedrály byly postaveny v letech 1904 až 1905 podle návrhu architekta Augusta Kirsteina, který uspěl v architektonické soutěži, vypsané o čtyři roky dříve.

Přestavbu katedrály pak završilo nahrazení původního barokního průčelí dómu neogotickou fasádou (foto).

Druhá polovina devatenáctého století byla ve znamení obrody katolické církve. Ta se vzpamatovala z ran, které jí na konci osmnáctého století uštědřilo osvícenství. Po revolučním roce 1848 se stala opěrným sloupem rakouské monarchie.

Výrazem triumfu a odkazem k tradici byla právě přestavba středověkých katedrál. Přehled kostelů v centru města.

„Na výšinách nad uherskými, chorvatskými, rakouskými, haličskými a také českými a moravskými městy se jako analogie ke vzedmuté vlně katolického triumfalismu zvedaly nově dostavované věže katedrál“ charakterizuje druhou půli devatenáctého století historik umění Pavel Zatloukal v knize Příběhy dlouhého století.

Silueta Petrova ale mohla vypadat jinak.

Původní návrhy počítaly pouze s jednou věží. První z nich vypracoval Robert Onderka už v roce 1878. Biskup František S. Bauer oslovil pro rekonstrukci chrámu profesora brněnské techniky Augusta Prokopa, který už pro biskupství vytvořil novostavbu kaple v biskupově domě. I on navrhoval dostavbu jediné věže. Představitelé kapituly prosazovali po vzoru francouzských dómů věže dvě. Prokop tedy upravil chrámový presbytář a prosadil asanaci domů v blízkosti chrámu.

Jedním ze zbouraných domů byla i proslulá kapitulní hospoda "U fajfky" také nazývaná „U velké dýmky.“ Tak jako v mnoha jiných případech nezmizela zcela, pod zemí zůstaly zachovány sklepy budovy. „ Původně sloužily potřebám hostince,“ uvedl autor knihy Brněnské podzemí Aleš Svoboda. Dnes se skrývají pod travnatou plochou vedle schodiště spojující prostranství u chrámu s Petrskou ulicí.

Petrov nebyl jediným brněnským chrámem, který církev nechala přestavět, aby se více podobal tehdejším představám o gotice.

Už dříve jej předešel svatojakubský chrám a starobrněnský kostel Nanebevzetí P. Marie .

Změněná silueta Petrova se stala výrazným symbolem města. Ostatně je to stavba, která je ze všech brněnských staveb zpodobněna nejčastěji. Už jen proto, že je vyražena na každé desetikorunové minci.

A ještě něco k historii katedrály: Petrov stojí na místě staršího románského jednolodního kostelíku z první poloviny XII. století, ze kterého se podařilo v polovině 90. let 20. století objevit pod presbytářem románskou kryptu.

Románská bazilika byla přestavěna ve 13. století na gotický chrám, který byl určen jako farní pro slovanské obyvatelstvo města Brna. (Oproti farnímu chrámu svatého Jakuba, který využívali brněnští Němci).

Dlouho se mělo za to, že Petrov stojí na místě již zaniklého brněnského hradu, ale tato domněnka byla v minulém století opuštěna. Dnes totiž historici nově předpokládají, že hrad stával někde na Starém Brně.

Chrám byl upravován v 15. a 16. století a barokizován Mořicem Grimmem v 18. století (Grimm i Kirstein též pracovali na úpravách nejstarší stavby dosud sloužící svému účelu v Brně, na kostele sv. Jiljí v městské části Komárov. )

Největší pohromou pro Petrov byla Třicetiletá válka, během které byl kostel ostřelován, vyhořel a v podstatě z něj zůstaly jen obvodové zdi.

Současná novogotická úprava je z přelomu 19. a 20. století.

Od roku 1777 je kostel sv. Petra a Pavla sídlem nově zřízeného brněnského biskupství a stává se tedy "katedrálou". V areálu katedrály sv. Petra a Pavla se nacházejí 4 sochy a 2 kříže nové okno

V katedrále se nalézá velice krásná socha madony s dítětem ze 13. století.

K přestavbám je třeba dodat, že zatímco exteriér katedrály byl plně regotizován, na interiér již nedošlo, a zůstal ve své barokní podobě. Detailně popsáno na webu pana Martina Koplíka

klikni pro zvětšení

madona s dítětem ze XIII. století

Petrovská katedrála je také známa tím, že její zvony vyzvání poledne už o hodinu dříve.

Podle pověsti se tímto trikem Brno ubránilo dobytí švédskými vojsky za třicetileté války, když si Švédové dali za úkol dobýt Brno do pravého poledne, a jistě by se jim to také při výrazné početní přesile povedlo, nebýt pohotového a důvtipného zvoníka.

Ke katedrále se váže i pověst o "neslušném mužíčkovi".

Nad hlavním vstupem do katedrály se nachází citát z Matoušova evangelia:

Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis / et ego reficiam vos tollite iugum meum super / vos et discite a me quia mitis sum et humilis / corde et invenietis requiem animabus vestris / iugum enim meum suave est et onus meum leve est.

Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, / a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho / a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný / srdcem a naleznete pro své duše odpočinek. / Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.

pohled na Petrov z Kapucínského náměstí (2024) - nekomentované videoHISTORICKÁ FOTO


Petrov r.1900 (bez dvojice věží) zvětšit foto


Věže se stavěly v r. 1905 zvětšit foto


brněnská majestátná katedrála zvětšit foto


Průčelí katedrály sv. Petra a Pavla zvětšit fotoPřehled všech kostelů ve středu Brna


Klikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu

jdi na mojeBrno.jecool.net


Datum poslední aktualizace této stránky: 12.4.2024