Bazilika minor

Baziliku Nanebevzetí Panny Marie, která je často označována jako klenot gotické architektury na Moravě, nechala postavit královna Eliška Rejčka, která zde našla věčný odpočinek společně se svým milencem - panem Jindřichem z Lipé

klikni pro zvětšení

Bazilika minor na Mendlově náměstí v Brně (3D mapa = klik na foto) (mapa)

Předem je dobré se zmínit, že v Brně stojí ještě další dva stejnojmenné kostely; a to Jezuitský kostel poblíž náměstí Svobody a kostel premonstrátů v Brně Zábrdovicích. Přehled kostelů v centru města.

Dvojnásobná vdova po českých králích, Eliška Rejčka, založila v roce 1323 při starším farním kostele Panny Marie klášter cisterciaček zvaný Aula Sanctae Mariae (Síň Svaté Marie). K založení kláštera se vztahuje jedna z brněnských pověstí "o praporkové věštbě" .

V roce 1783 - za Josefínských reforem - sem byli přesídleni Augustiniáni - eremité sv. Tomáše. Ti v Brně působili od roku 1356, kdy jim zakládající listinu jejich původního brněnského kláštera (dnes Místodržitelský palác ) vystavil moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský, bratr Karla IV. Konventní chrám Zvěstování Panny Marie a sv. Tomáše byl současně určen za pohřební místo moravské větve Lucemburků.

Při svém odchodu si augustiniáni vzali s sebou to nejcenější - obraz Černé madony , ke které se váže tato pověst . Obraz dodnes visí nad hlavním oltářem Basiliky Nanebevzetí Panny Marie.

Gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie vyniká z ostatních stavebních památek své doby nejen složitou a u nás ojedinělou půdorysnou skladbou, ale také v našich zemích neobvyklou stavební technikou jako architektura z režného, neomítnutého cihelného zdiva , kde se střídmě uplatňuje tesaný kámen. Inspirací k tomu byly sakrální stavby ve Slezsku a Porýní. Chrám a budova opatství byly barokizovány dílnou Mořice Grimma.

V roce 1868 byl zvolen augustiniánským opatem Jan Gregor Mendel nové okno, který v tomto klášteře objevil a formuloval teorii dědičnosti.
V roce 1987 byl starobrněnský chrám papežem Janem Pavlem II. povýšen, a od té doby nese titul "Basilika minor".

Klášter byl také působištěm řady významných osobností - např. Pavel Křížkovský (1820-1885), Leoš Janáček (1854-1928) stipendista thurnovské fundace a později ředitel starobrněnského kůru. Dalším známým "augustiniánem" byl Tomáš Edvard Šilinger, po kterém bylo pojmenováno jedno z brněnských náměstí .

Roku 1950 byl klášter komunistickým režimem zrušen a budovy opatství v následujících desetiletích sloužily různým státním institucím. Po listopadu 1989 bylo opatství augustiniánům vráceno a ti od roku 1995 klášter i baziliku soustavně opravují. Část historických prostor může veřejnost shlédnout v hlavní sezóně při návštěvě opatství.

klikni pro zvětšení

Vchod do vinárny U královny Elišky

Turistickým lákadlem jsou také sklepní prostory vinárny U královny Elišky, které vznikly a současně se rozvíjely s klášterem. Sloužily jako klášterní vinné sklepy a mimo jiné se zde konaly mnohé středověké i novověké večeře a slavnosti.

Raritou celého komplexu je starověký lis na víno z roku 1711. Byl vyroben z kanadského cedru a návštěvníci si ho mohou prohlédnout v koštárně, která je zároveň nejhlubším místem vinárny.

V areálu baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně se nacházejí 2 kříže a mariánský sloup nové okno. Zdá se, že klášter ještě nevydal všechna svá tajemství. Je vysoce pravděpodobné, že byl postaven na místě nejstarší slovanské stavby v Brně - románské rotundy z roku 1000, což naznačily archeologické výzkumy z druhé poloviny minulého století.

Mendlovo náměstí, basilika minor - nekomentované video


Historická foto


Mendlovo nám., r.1896 zvětšit foto


Mendlovo nám., r.1896 zvětšit foto


Mendlovo nám., r.1896 zvětšit foto


Basilika, r.1902 zvětšit fotoKlikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu

jdi na mojeBrno.jecool.net


Datum poslední aktualizace této stránky: 12.4.2024