kostel Nanebevzetí Panny Marie

Na přelomu 12. a 13. století vybudoval významný feudální pán a sudí hradského obvodu brněnského Lev z Klobouk dvorec a při něm kostel sv. Kunhuty u řeky Svitavy v místě zvaném „Zaberduwiz“ — Zábrdovice.

klikni pro zvětšení

Zábrdovický kostel Nanebevzetí Panny Marie (3D mapa = klik na foto) (mapa)

V roce 1209 zde založil klášter premonstrátů (na mapě z r.1645 , kdy bylo město obléháno Švédy, je vyznačen v pravém rohu úplně nahoře), pod jehož panství Klobouky spadaly. Tento akt připomíná papežská listina Innocence III., která přiznává klášteru jeho statky, darované zakladatelem kláštera.

První bratři premonstráti přišli roku 1209 ze Strahova. Klášterním kostelem se stal nejdříve soukromý Lvův kostel sv. Kunhuty nové okno (nyní lékárna nové okno uprostřed objektu vojenské nemocnice, hned za hlavní branou nové okno). Přehled kostelů v centru města.

15.května 1211 se prozatímní románský kostel Sv. Kunhuty nové okno dočkal vysvěcení. Slavné konsekrace se účastnil arcibiskup z Hnězdna, král Přemysl Otakar I., tři biskupové, a množství moravské i české šlechty.

Premonstráti si pak později vybudovali větší novou gotickou baziliku P. Marie.

Poprvé byl nechráněný klášter, stojící osamoceně vně středověkých hradeb Brna, vypálen při tatarském vpádu již r.1241. Poté přišla r.1257 ničivá povodeň, a aby toho nebylo málo, o dva roky později v naší zeměpisné šířce nezvykle silné zemětřesení. R. 1263 pak byl poznamenán silnou neúrodou a hladem.

Další pohromy na sebe nenechaly dlouho čekat: přišly s husitskými válkami - r.1423 klášter do základů vyhořel, a s ním i celé Zábrdovice, i za česko-uherských válek; všechny napáchané škody se podařilo odstranit až v 16. století.

Třicetiletá válka přinesla do Zábrdovic konfiskaci majetku kláštera a jeho vyplenění (stavovské povstání v roce 1619). Zkázu dovršili Švédové při dvojím obléhání Brna, zejména r.1645, kdy budovy kláštera sloužily jako jejich stanoviště. Po odchodu švédů zůstalo na místě kláštera pouhé spáleniště. Starý kostel, z něhož údajně zůstaly obvodové zdi a pilíře, bylo nutné r.1660 strhnout.

Už v následujícím roce byl 31.srpna posvěcen základní kámen k nynějšímu kostelu. Bylo započata velkoryse pojatá stavba nového barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie stavitelem Pavlem Weinbergerem, který pracoval podle projektu Giovanniho Tencally. I když stavbu chrámu krátce přerušila invaze Tatarů (r.1663), byla dokončena r.1671. Jeho plošná dispozice nejspíše přímo navazovala na lokaci původní středověké stavby.

Další zpráva o pracích na kostele je z r.1703, kdy bylo obnoveno průčelí kostela a na severní věž se umístily hodiny.

Zábrdovický kostel Nanebevzetí Panny Marie patří k nejkrásnějším barokním chrámům v Brně. Také jeho interiér působí velmi harmonicky s jemnou dekorací. Hlavní oltářní obraz je dílem Františka Antonína Maulbertche. Chrám byl v roce 1755 doplněn o kapli P. Marie Čenstochovské. V této době byl i konvent rozšířen o nové budovy.

Počátkem sedmdesátých let 18. století byl interiér kostela upraven do dnešní podoby podle návrhu Františka Antonína Grimma. Sochařskou výzdobu chrámového interiéru včetně hlavního oltáře, kazatelny a kenotafu Lva z Klobouk provedl Ondřej Schweigl. Klášter tehdy disponoval velkou knihovnou, kvetla zde filozofická a teologická studia, klášter prosperoval i po stránce hospodářské.

3. září 1783 navštívil zábrdovický klášter císař Josef II. se svou suitou, aby se přesvědčil, zda by sídlo premonstrátů nebylo vhodným útočištěm pro vojenskou nemocnici. Stávající městský špitál sv. Štěpána na Křenové ulici ani právě zrušený klášter sv. Anny tomuto účelu nevyhovovaly, což osud kláštera v Zábrdovicích zpečetilo definitivně.

24.července 1784 byl zábrdovický klášter josefínskou reformou zrušen a do klášterních prostor byl přemístěn vojenský špitál. Ten v něm funguje dodnes pod hlavičkou Vojenské nemocnice Brno nové okno.

Přestože jsou obě budovy farnosti (kostel i fara) památkově chráněné, nalézaly se v tak havarijním stavu, že musel být kostel pro veřejnost po dobu jednoho roku (2005/2006) uzavřen, aby se v něm daly provést nejnutnější opravy. K jeho znovuotevření došlo v říjnu minulého roku (2006). Součástí kláštera je tzv. "Rajský dvůr", který je ze všeho teď nejméně "rajským", konečně posuďte sami nové okno

Co se týče nadzemních částí původního románského kostela, s ohledem na množství pohrom z nich nezůstalo vůbec nic, krom dvou ornamentikou ozdobených malých kamenů, které jsou uloženy v Křížové chodbě Nové radnice na Dominikánském náměstí.Průčelí kostela z nábřeží Svitavy

Vchod z ulice Lazaretní

Kaple P. Marie Čenstochovské z r.1755Klikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu

jdi na mojeBrno.jecool.net


Datum poslední aktualizace této stránky: 12.4.2024