Jindřich Lucemburský

V těsném sousedství farního kostela Zvěstování Panny Marie a sv. Tomáše v Brně je budova někdejší prelatury augustiniánského kláštera (dnes Místodržitelský palác). Hlavní vchod do ní opatřil v letech 1742 až 1749 Josef Leonard Weber reprezentačním portálem. (Foto)

klikni pro zvětšení

Kostel sv. Tomáše je pohřebištěm moravských markrabat

klikni pro zvětšení

Jan Jindřich Lucemburský (* 12.2.1322 - 12.11.1375)
mladší bratr "otce vlasti" Karla IV.

Mezi dvojice sloupů nesoucí balkón umístil monumentální plastiky zakladatelů kláštera, z nichž moravského markraběte Jana Jindřicha zobrazil s kartuší vyplněnou znakem Moravy - šachovanou orlicí. Postava napravo, s královskou korunou na hlavě, je jeho syn Jošt (Moravský), markrabí moravský a římský král.

Pozoruhodné Weberovo dílo u bývalé augustiniánské prelatury u kostela sv. Tomáše, dílo vysoké umělecké kvality, je dosud jedinou určenou prací tohoto sochaře, o němž ještě víme, že byl švagrem opata Matouše Pertschera a bydlel v Městečku Trnávce na Malé Hané, kde sepsal roku 1766 svoji závěť. Potom žil ještě dva roky u svého syna téhož jména, který byl - stejně jako on - delší dobu sochařem v uherském Budíně (Budapešti).


Jan Jindřich Lucemburský, vévoda korutanský a lantkhrabě tyrolský, markrabě moravský, položil základy silné zeměpanské moci na Moravě. Jeho osobou přichází na mocenskou scénu tzv. "Moravští Lucemburkové". Otec tří synů: Jošta, Prokopa a Soběslava.

Jan Jindřich Lucemburský je pochován se svým synem Joštem v kryptě Chrámu svatého Tomáše na Moravském náměstí v Brně.Místodržitelský palác - portál Leonarda Webera

Místodržitelský palác - portál Leonarda WeberaKlikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu

jdi na mojeBrno.jecool.net


Datum poslední aktualizace této stránky: 13.4.2024