Rajhradský klášter

Nejstarší mužský klášter na Moravě (a druhý mužský klášter v našem státě) oficiálně založil kníže Břetislav I. r.1045, pravděpodobně jako součást svého "pokání", které mu uložil papež Benedikt IX. za jeho válečné tažení do Polska.

Rajhrad podle Santiniho

návrh stavby podle Santiniho

Není ale vyloučeno, že mohl vzniknout i dříve, na místě původního velkomoravského kostelíku, který měli podle tradice (sice ne stále ještě plně doložené) navštívit při své misi Konstantin a Metoděj za vlády knížete Rastislava.

Benediktinský klášter byl ve 13. století poničen tatarskými nájezdníky, ale na rozdíl od prvního (též benediktinského) kláštera v Břevnově (dnes Praha 6), který byl založen knížetem Boleslavem II. r. 993, přečkal dobu husitskou (Břevnov byl vypálen husity r.1420; v té době našli břevnovští v Rajhradu poprvé své útočiště, podruhé zde našli azyl během stavovského povstání r. 1619)

Když jsme u těch "prvenství" - pomineme-li velmi pravděpodobnou existenci řeholních komunit už v 9. století na území Velké Moravy, tak vůbec první klášter v Čechách založil Boleslav II. na počátku 70. let 10. století - jednalo se o ženský benediktinský klášter u sv. Jiří na Pražském hradě. Ale zpět k rajhradskému klášteru.

nákres podle Santiniho

Co s klášterem nedokázali provést husité, "podařilo" se moravským stavům - benediktinům byl r. 1619 majetek zabaven a rozprodán. Po potlačení stavovského povstání byl podle plánů J. B. Santiniho začátkem 18. století postaven nový klášterní barokní kostel sv. Petra a Pavla, který byl vysvěcen r. 1739, a začalo se i s obnovou klášterních budov. Rajhradský kostel a klášter je po poutním chrámu ve Křtinách u Brna druhou nejvýznamnější Santiniho stavbou na jižní Moravě. V této souvislosti je zajímavé, že zakázku na provedení prací nedostal známý brněnský stavitel Moric Grimm, z důvodu, že si dal požadavek odvodnit celý pozemek, což by stavbu velmi prodražilo. Realizace stavby se proto chopil samotný Santini a základy staveb opřel o do země zapuštěné dřevěné piloty.

kostel sv. Petra a pavla

kostel sv. Petra a Pavla podle Santiniho

(Zdejší průvodce návštěvám občas vysvětluje, že dřevěné piloty musí být nestále ve vlhku, aby nezačly práchnivět. Proto byl poblíž kláštera kdysi malý rybník, do kterého se odváděla dešťová voda, a rybník tak plnil funkci vyrovnávání hladiny spodních vod. Jeho zasypáním - za komunistického režimu - došlo k narušení statiky všech objektů, jak kostela, tak klášterních budov. Litý beton do spár mezi barokními cihlami zase způsobil jinou zkázu, ale to je další kauza)

Až do roku 1813, kdy probošství rajhradské povýšilo na opatství spadal rajhradský klášter pod břevnovské opatství.

V 19. století byl rajhradský klášter významným moravským kultruním centrem a stal se střediskem náboženského a obrozeneckého života. Nepřekvapuje tedy, že v duchu těchto tradic je dnes v rajhradském klášteru umístěn Památník písemnictví na Moravě, který byl otevřen k 1. červenci 2005.

chodby

F.D.

kardinál František Dietrichštejn, olomoucký biskup

V současné době v klášterním areálu benediktinského opatství Rajhrad probíhají záchranné stavebně rekonstrukční práce, protože se na něm negativně projevilo čtyřicetileté působení naší armády, během kterého došlo k poničení většiny interiérů, ke ztrátám mnoha historicky cenných předmětů, a k devastaci areálu, k jehož údržbě chyběly peníze.

V klášterním kostele jsou k vidění nádherné fresky od brněnského malíře J.J.Etgense; stejné jsou v kostele u minoritů (sv. Janů) v Brně, na bohaté sochařské výzdobě se podíleli I. Lengelacher a Ondřej Schweigel....

Klášterní benediktinská knihovna nové okno se zabudovanými dubovými regály, v nichž je uloženo na 7 500 svazků (celkový fond ale představuje 65 000 titulů, z toho tisky vydané před rokem 1800 tvoří jednu třetinu !) byla postavena v letech 1804-1806. Je zajímavostí, že ji navštívila celá řada badatelů, např. Josef Dobrovský, František Palacký a nebo Emil Holub. Do Rajhradu jezdil i T.G. Masaryk, který poměrně často navštěvoval nedaleký lovecký zámek v Židlochovicích; při té příležitosti téměř nikdy nezapomněl navštívit svého spolužáka ze studií, který měl areál kláštera pod svou patronací.

Památník písemnictví na Moravě

Památník písemnictví na Moravě

První zpřístupnění klášterní knihovny veřejnosti proběhlo k příležitosti Dnů evropského dědictví, které byly celostátně vyhlášeny na týden od 11. do 19. září 2004. Návštěvníky okouzlí její provedení - dřevěný ochoz se zdobeným zábradlím v prvním patře, do kterého vede tajné točité schodiště ukryté ve stěně knihovny, vykládaná dřevěná podlaha, a nebo cenné nástropní frezky. V samotné knihovně je krom několika desítek velmi cenných rukopisů psaných na pergamen (z 9. až 15. století) k vidění jedinečný Sloukův hodinový stroj, a nebo jeho otáčející se globus o průměru 1,7 m, údajně jediný na světě, jehož rotaci zajišťoval hodinový stroj. Po stěnách kvadratury chodeb je pak rozmístěno mnoho starých obrazů, většinou z 18. a 19.století.

Přestože ještě dlouho potrvá, než se celý objekt bude nacházet v takovém lesku, který by odpovídal jeho významu, určitě stojí za to jej navštívit.


Městečko Rajhrad leží při dálnici Brno - Pohořelice, z dálnice kousek za Brnem je odbočka směrem na Břeclav (na starou silnici na Znojmo), zhruba uprostřed Rajhradu je potřeba na křižovatce odbočit vlevo na Rajhradice. mapa nové okno

Rajhradský klášter zcela určitě patří mezi nejcennější historické památky České republiky.Klikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu

jdi na mojeBrno.jecool.net


Datum poslední aktualizace této stránky: 13.4.2024