Rekonstrukce Rašínovy ulice

Celou řadu měsíců probíhala v historickém středu města Brna komplexní regenerace přilehlých ulic, kterou doprovázely záchranné archeologické práce. Při odkrývání povrchu chodníků a ulic nejednou překvapily laickou i odbornou brněnskou veřejnost nejrůznější objevy.

Tak například během rekonstrukce Jakubského náměstí v letech 2003-2004 se narazilo na prostory velké kostnice. Že byl u kostela sv. Jakuba od 13. stol. až do Josefínských reforem farní hřbitov nové okno, to bylo dobře známo, ale že se při něm nalezne jedna z největších kostnic ve střední Evropě, to čekal asi málokdo.

Při úpravách části vozovky na Rašínově ulici přímo před kostelem sv. Jakuba v Brně v říjnu 2007 byly pod tramvajovým kolejištěm odkryty v hloubce jednoho až 3 metrů zbytky jakýchsi staveb. Lze se jen dohadovat, k jakému účelu sloužily, zda šlo o zbytky středověkých domů a nebo o hroby dřívějšího hřbitova.

Z náměstí Svobody vedla dříve ke kostelu sv. Jakuba úzká Hřbitovní ulička. Rašínova třída byla vybudována teprve na začátku 20. století a padlo jí za oběť několik objektů, například Liechtensteinský palác při ústí do nám. Svobody a nebo kaple sv. Mořice, která stála naproti kostelu sv. Jakuba.

mapa dnešní a z r.1858 (případně 1540)

Právě někde v prostoru bývalé kaple byly při rekonstrukci Jakubské ulice nové okno odkryty půdorysy dalšíxh objektů se zřetelnými stopami po otevřeném ohni. (Fotografie nové okno)

hřbitov u kostela sv. jakuba v Brně

Hřbitov u kostela sv. Jakuba, pohled na věž kostela sv. Jakuba od jihu (vpravo)
Vlevo zaniklá kaple sv. Mořice; dnes těmito místy vede Rašínova třída od nám. Svobody k Moravskému náměstí

Sdružení Archaia Brno, které se účastnilo "Výzkumu měšťanských domů na Rašínově ulici", k tomu na svých stránkách uvádí:

"Při probíhajícím záchranném archeologickém výzkumu ulice Rašínovy byly mimo hřbitov odkryty i pozůstatky měšťanské zástavby. Jednalo se o základová zdiva a sklepy náležící především bývalému lichtenštejnskému paláci. Palác stával na západní straně ulice Hřbitovní až do své demolice na počátku 20. století.

Výzkum odkryl dvojici starších domů, jejichž počátky sahají před rok 1300. Dům stojící přímo při Hřbitovní byl hloubkově orientované obdélné dvoudílné dispozice. Jeho větší část při náměstí byla podsklepená.

První písemné prameny k tomuto domu jsou až z poloviny 14. století, kdy zde stál domus lapidea (kamenný dům) Engelprechta Motcha. Pravděpodobně již zabíral obě zmíněné starší středověké stavby. Zároveň s pozůstatky zmíněných staveb se podařilo odkrýt i hospodářské zázemí domu..."


Více na webu Archaia zde nové okno a také zde nové oknoRekonstrukce Rašínovy ulice před kostelem sv. Jakuba

Půdorysy domů z 13. stol. a nebo hroby?
místo je na obou hořejších mapách červeně vyznačeno

Dříve se tu pohřbívalo. Dnes tu jezdí šaliny.
Hromadný hrob je v místě vápenické pece z 13. stol. foto ARCHAIA nové okno

Jakubská ulice. Jde či nejde o zbytky kaple sv. Mořice?Klikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu

jdi na mojeBrno.jecool.net


Datum poslední aktualizace této stránky: 13.4.2024