Portál mojeBrno      Komentáře    

Svratecký náhon - Malé Benátky

Svratecký náhon - velkolepé umělé vodní dílo našich předků - údajně odbočoval od hlavního toku řeky Svratky (Schwanzawa) u jezu v nynějším Kamenném mlýně v Pisárkách, a protékal kolem dnešního areálu Brněnských výstav a veletrhů (v místě kolejí tramvaje na ulici Hlinky) Starým Brnem, konkrétně Rybářskou ulicí směrem k Mendlovu náměstí. (Činžáky na Rybářské stojí přímo na místě zasypaného koryta)

klikni pro zvětšení

Svratecký náhon
Vodní ulice r. 1910

Slovíčko "údajně" je na místě proto, že již staré vojenské mapy Brna a okolí z roku 1835 zachycují umělé řečiště, které se táhne do Brna směrem od Jundrova! Ale zanechme dohadů a věnujme se té části náhonu, která nás zajímá nejvíc, a tou je prostor od výstaviště k Mendlovu náměstí a Dornychu...

Na Mendlově náměstí se náhon ostře stočil k dnešní Pekařské ulici, aby posléze pokračoval areálem nemocnice sv. Anny směrem k Petrovu. Od nemocnice vodní tok zamířil směrem k ulici Vodní (souběžná s Hybešovou ulicí) a dále k lázním na Nových sadech. Od lázní se náhon stočil k jihovýchodu, a protékal pod jedním z oblouků železničního mostu (podjezdu) na ulici Úzká. Odtud pak mířil zhruba do prostoru dnešního parkoviště Tesca u vlakového nádraží.

klikni pro zvětšení

Dále pokračoval k Dornychu, za kterým se vléval za areálem Vlněny (v tzv. "brněnských benátkách") do Svitavského náhonu, do kterého se už dříve vlévala říčka Ponávka. Od soutoku se Svitavským náhonem, pak Svratecký náhon pokračoval do prostoru mezi ulicemi Za Mostem a Hodonínskou, odkud tekl dále k jihu, kde se vléval do nového koryta Svitavy, narozdíl od dnešní trasy, která končí v řece Svratce.

Svratecký náhon byl v druhé polovině minulého století zasypán a do současnosti se z něj zachoval kousek koryta v Pisárkách za výstavištěm. Náhon vede v přírodním korytu podél dnešní čtyřproudé silnice u areálu Lázní Riviéra, a za Rivierou se náhon vrací do Svratky. Náhon je v těchto místech přemostěn několika mostky, jsou to ty, kterými se návštěvníci lázní dostávají do "ostrovního" areálu.

Právě podle dnes už neexistujících (nebo pod zemí ukrytých - například Ponávka) brněnských říčních toků lze vysvětlit nelogické názvy brněnských ulic ležících daleko od řeky, a nesoucích jména jako Rybářská, Bělidla, Vodní, Mlýnská nebo Vlhká...



Objevili jste v článku nějakou nesrovnalost ?
Můžete zanechat vzkaz v knize návštěv



    

Svratecký náhon
Mendlovo náměstí 1896

Svratecký náhon
Mendlovo náměstí 1896

Svratecký náhon
Mendlovo náměstí 1912

Pekařská ulice
spodní část 1896

Pohlednice Pekařské ulice
1896

Malé Benátky - "Klein Venedig"
1912

Vodní ulice - v pozadí Petrov ještě bez věží
1905

Vodní ulice - Petrov již s věžemi
1908

Venkovní vodní lázně v blízkosti Mendlova náměstí
nedatováno

Zánik Svrateckého náhonu
Rybářská ulice 1961

Zánik Svrateckého náhonu
Rybářská ulice 1962

Nadějné je, že se začíná uvažovat o jeho revitalizaci


       Portál mojeBrno Top zajímavosti Brna Top zajímavosti Moravy

Autor a správce stránek: ing. Jindřich Bíža
Datum poslední aktualizace této stránky: 13.3.2019

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich