Dominikánské náměstí

Svažité náměstí je známé především budovou Nové radnice a kostelem sv. Michala

obrazek

pohled k Zemskému domu (3D mapa = klik na foto) (mapa)

Kostel sv. Michala je chrámem někdejšího dominikánského kláštera, založeného v letech 1228–1238.

Při tomto kostele založil moravský markrabě Přemysl Otakar I., syn českého knížete Vladislava II., v první polovině 13. století řád dominikánů.

Chátrající středověký kostel byl zničen v době obležení Brna Švédy.

Barokní přestavba pochází ze 17. století (vysvěcen 1679), autorem jejího projektu byl Jan Křtitel Erna. Zvláštností je změněná orientace chrámu, jehož průčelí s působivým dvojvěžím směřuje na východ.

Barokní chrám je svým mohutným průčelím situován k někdejšímu Rybímu trhu. Nad portálem můžeme vidět znaky donátorů Lva z Kounic a jeho manželky Eleonory, rozené Dietrichsteinové. V 18. století byla před chrám postavena terasa s kamennými skulpturami.

Chrámová loď měří 49 metrů a její šířka je 19 metrů. V kostele se nachází řada vzácných obrazů, soch a dekorativních mramorových prvků. Zvláštností kostela je kazatelna v barokní podobě, kterou jí vtiskl Josef Winterhalder roku 1747. Hlavní oltář je monumentální třípatrová konstrukce, zdobená sochami.

Dřívější součástí Dominikánského náměstí byla i gotická kaple, která stávala na rohu ulice Veselé proti ústí ulice Zámečnické. Ve skutečnosti byly kaple dvě: jedna zasvěcená svatému Václavovi a druhá Panně Marii. V patnáctém nebo v šestnáctém století kaple změnila patrona, kdy Pannu Marii nahradili Cyril a Metoděj. Kapli Panny Marie založil český král Václav II. listinou z 25. března 1297.

Královským majetkem dlouho nezůstala. Jan Lucemburský ji 3. listopadu 1322 věnoval vdově po Václavu II., Elišce Rejčce a připojil i dům, který se nacházel v blízkosti svatostánku. Rejčka dům i kapli převedla klášteru cisterciaček na Starém Brně . V působnosti cisterciaček kaple zůstala až do zrušení jejich řádu Josefem II. v roce 1782. Obdobně jako celá řada dalších církevních staveb od té doby sloužila jako vojenské skladiště. (podobný osud měl kostel sv. Mikuláše na náměstí Svobody)

Město Brno někdejší kapli převzalo v roce 1902. Představitelé města se ji rozhodli v rámci asanace strhnout. Proti tomuto kroku se bouřila kulturní elita i orgány památkové péče, dokonce tehdy protestovala i Centrální komise pro uměleckohistorické památky ve Vídni, hlavním městě tehdejší rakousko-uherské monarchie. Nic to však nebylo platné, v roce 1908 šla tato historicky velmi cenná stavba k zemi.

Dnes můžete vidět některé historické fragmenty bývalé královské kaple v křížové chodbě Nové radnice nové okno, mnoho dalších kamenných fragmentů (středový sloup, okna) je uloženo v mincmistrovském sklepě pod Dominikánským náměstím.

Na terase u kostela sv. Michala se nachází 10 barokních soch nové okno .Klikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu

jdi na mojeBrno.jecool.net


Datum poslední aktualizace této stránky: 12.4.2024