zámek Lednice

Lednický zámek se nachází v obci Lednice 14 km východně od Mikulova. Byl vybudován jako letní sídlo rodu Lichtenštejnů.

zámek - klikni pro zvětšení

Zámek Lednice byl vybudován jako letní sídlo rodu Lichtenštejnů (mapa)

Stavebním slohem ztělesňuje vrcholný romantismus na území našeho státu. Lednicko-Valtický areál byl roku 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Areál je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a možná i na světě. Samotný zámek je v seznamu Národních kulturních památek ČR.

Původně renezanční zámek z 16. století byl v 17. století barokizován slavnou dvojící architektů Domenica Martinelliho a Jana Bernarda Fischera z Erlachu. (Pozn: Jan Fischer se podílel na úpravách zámku ve Slavkově, Vranově nad Dyjí, jeho dílem je i známá kašna Parnas na Zelném trhu v Brně, a účastnil se mnoha dalších projektů na Moravě i v Čechách).

Dnešní podobu imitující tudorovskou gotiku dostal zámek v 19. století. Z té doby pochází i zámecký park, osázený vzácnými dřevinami, na kterém je zbudováno několik romantických rybníků. 3D mapa

Na místě zámku bývala již počátkem 13. stol. gotická tvrz, která patřila rakouskému šlechtickému rodu Sirotků. (viz. odkaz na Sirotčí hrádek na Pálavě) Tu Sirotkům propůjčil český král Václav I.

Od roku 1322 ale lednické panství přechází do rukou Lichtenštejnů, kteří byli zadobře s Habsburky. Rodovým majetkem se stává Lednice až roku 1601 a dědí ji Karel I (za císaře Rudolfa II. moravský hejtman), který se po bitvě na Bílé hoře (1620) stává českým místokrálem.

Rod se po záboru majetku po popravených českých pánech na Staroměstském náměstí v Praze r. 1621 velmi obohacuje (vykonání popravy řídil přímo Karel I., jako královský místodržící), a vlastní rozsáhlý majetek po celé Moravě.

O tento majetek projevují potomci Lichtenštejnů dodnes značný zájem, a jsou pravidelnými hosty jak v Lednici, tak ve Vranově u Brna, kde mají rozsáhlou rodinnou hrobku, ve které leží na 50 pochovaných knížat. Česko nemá v Lichtenštejnsku své diplomatické zastoupení, prý z důvodu, aby rodu znesnadnilo vznášet majetkové nároky; mezitím se však neudržovaná hrobka dostává do katastrofálního stavu. Ale to by bylo na úplně jiné pojednání, takže raději zpět k lednickému zámku...

minaret - klikni pro zvětšení

Přestože Lichtenštejnové drželi lednický zámek pouze jako letní sídlo (protože jejich hlavním rodovým sídlem byly po prodeji mikulovského panství od konce 16.století Valtice), návštěvník se tu na každém kroku setkává s bohatou výzdobou interiérů a krásou, která bere dech; a to ještě byla většina uměleckých děl odvezena při úprku Lichtenštejnů z tehdejšího Československa.

Lednické panství patřilo šlechtickému rodu Lichtenštejnů bezmála 700 let; od roku 1945 přešla Lednice do majetku státu. V r.1997 byl areál zapsán na seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. Lednický zámek je dnes nejnavštěvovanějším zámkem naší republiky.

obrazek

průčelí lednického zámku - zvětšit fotografii

obrazek

skleník tropických rostlin - zvětšit fotografii

obrazek

průčelí lednického zámku - zvětšit fotografii

obrazek

kašna v zámecké zahradě - zvětšit fotografii

obrazek

soustava rybníků a jezer - zvětšit fotografii

obrazek

jezera s lávkami - zvětšit fotografii

obrazek

pohled ze strany jezer - zvětšit fotografii

obrazek

pohled ze strany jezer - zvětšit fotografii

obrazek

lednický zámek - zvětšit fotografii

obrazek

Minaret - zvětšit fotografiiKlikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu

jdi na mojeBrno.jecool.net


Datum poslední aktualizace této stránky: 13.4.2024