Původní originální
BRNĚNSKÁ  NÁMĚSTÍ
na mojeBrno

scizování a nelegální kopírování textů
je vážným zásahem do autorského práva







jdi na mojeBrno.jecool.net